NÄRINGSFRIHETEN

Antalet apotek har ökat med 50 procent sedan omregleringen

Enligt ny rapport från Konkurrensverket har antalet apotek ökat med över 50 procent sedan omregleringen år 2009, skriver Dagens Juridik.

Dessutom framgår att receptbelagda läkemedel står för majoriteten av apotekens försäljning och att det är betydelsefullt för graden av konkurrens mellan apotek att apoteken tillhör olika kedjor.

Resultaten visar att antalet apotek har ökat med över 50 procent sedan omregleringen år 2009. Apoteken har blivit fler men mindre. Att apotek tillhör olika kedjor och har olika geografisk placering utgör centrala komponenter för graden av konkurrens, skriver Dagens Juridik.

Antalet apotek har ökat med 50 procent sedan omregleringen