DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Svenskt Näringsliv: Inflationen planar ut

Svenskt Näringsliv ser rätt ljust på framtiden, trots stor osäkerhet. Arkivbild. Bild: Lars Schröder / TT

Ekonomi (TT)

Ett väldigt osäkert läge, men inflationen kommer att falla tillbaka. Svenskt Näringslivs konjunkturprognos andas både ovisshet och tillförsikt.

Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi och nytillträdd chefsekonom på Svenskt Näringsliv, presenterar en prognos för konjunkturen som innebär att inflationen kommer att sjunka. Frågan är bara hur fort det kan gå. Två scenarier finns, i det ena blir inflationen mätt i KPIF 5,5 procent i år och faller tillbaka till 2,6 procent nästa år. I det andra, lite mer pessimistiska alternativet, blir inflationen 6,8 procent i år, och 3,8 procent nästa år.

– Vi betonar att det är ett osäkert läge nu, därför har vi gjort två alternativ. Det kan ta längre tid att få ned inflationen, säger han.

En högre inflation gör att konjunkturen dämpas, Svenskt Näringsliv tror på en BNP-tillväxt på 2,5 procent i år och 1,5 procent nästa år, om inflationen håller sig i det lägre scenariot.

Räntehöjningar

– Riksbanken har ju gett tydliga signaler om räntehöjningar.

Men frågan som många ställer är om Riksbanken rår på inflationen – kostnadsökningarna kommer ju utifrån.

– Det visar att Sverige är en liten och öppen ekonomi som är väldigt beroende av omvärlden. Den bedömning vi gör är att det kommer att stabiliseras.

Men lönerna är ett orosmoment, tycker han.

– Faran är om inflationen letar sig in i lönerna, och vi får en löneinflation. Då kan vi hamna i en inflationsspiral. Vår pedagogiska uppgift blir att förklara att alla, både företag och arbetstagare, gynnas mest av reallöneökning, inte nominella löneökningar.

Arbetslösheten oroar

Arbetslösheten och klyftorna i samhället är också riktigt bekymmersamma, tycker han.

– Jag är orolig för att arbetslösheten permanentas på en hög nivå trots att vi har kompetensbrist. Här behövs att politiker visar vägen. Det är inte okej att vi har en arbetslöshet på 7 procent när andra länder har 3 procent.

Men det finns antagligen inte någon enkel lösning, tror han, utan flera olika åtgärder och insatser krävs.

– Etableringsåtgärderna som föreslogs 2017 behöver komma på plats. Vi har bedömt att utanförskapet kostar samhället 270 miljarder kronor per år. Tudelningen av samhället är inget som gynnar Sverige.

Ändå, trots orosmomenten, och trots osäkerheten, så ser Svenskt Näringsliv inte nattsvart på framtiden. Företagen går bra, och även branscher som hotell och restaurang som drabbades svårt under pandemin har hämtat sig.

– Det blev inte det där glada tjugotalet som vi hoppades på efter pandemin. Det är en stor osäkerhet, och det får vi leva med, säger Sven-Olov Daunfeldt.

Johanna Cederblad/TT

Sven-Olov Daunfeldt, nytillträdd chefsekonom på Svenskt Näringsliv. Bild: Sören Andersson

Fakta

Svenskt Näringsliv spår att BNP blir 2,5 procent i år, och 1,5 procent nästa år. I det mer optimistiska scenariot blir inflationen, mätt i KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), 5,5 procent i år, och 2,6 procent nästa år. Arbetslösheten blir 7,5 procent i år, och 7 procent nästa år. Reporäntan stiger till 1 procent och håller sig där även nästa år.

Svenskt Näringsliv har också på grund av den stora osäkerhet en alternativ utveckling där inflationen blir högre och tar längre tid att få ned, 6,8 procent i år och 3,8 procent nästa år. Då blir BNP-tillväxten svagare.

Källa: Svenskt Näringsliv