DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Rapport: Fler entreprenörer men Sverige halkar efter

Entreprenörskapet är på uppgång men trots det är det svenska entreprenörskapet mediokert internationellt sett.

Sverige ser den högsta noteringen sedan GEM-undersökningen, Global Entrepreneurship Monitor, startade. För 15 år sedan var 3,4 procent av den vuxna befolkningen engagerade i entreprenörskap i tidigt skede. Idag är motsvarande andel nio procent, en anmärkningsvärd ökning.

Men trots det halkar det etablerade företagandet efter och omfattningen på entreprenörskapet är mediokert internationellt sett. Sverige placerar sig på den nedre halvan bland jämförbara länder.

Det framkommer i årets nationella rapport inom världens största entreprenörskapsundersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM, som publiceras av Entreprenörskapsforum.

Här är rapporten