KRIGET I UKRAINA

EU-beslut: Stopp för offentliga kontrakt med rysk inblandning

Efter ett EU-beslut om sanktioner får kommuner och regioner inte längre köpa varor från Ryssland. Bild: Adam Schreck

EU:s nya sanktionspaket omfattar även offentliga kontrakt. Därmed kan kommuner inte köpa varor från Ryssland.

EU riktar nya sanktioner mot Ryssland Denna gång omfattas även offentliga kontrakt. Därmed får bland annat svenska kommuner inte göra affärer med ryska företag, rapporterar Dagens Samhälle.

Förbudet gäller också om den som lämnat ett anbud till mer än 50 procent har direkta eller indirekta ryska ägarkopplingar. Det handlar också om att inte tilldela ett kontrakt om en rysk underleverantör står för minst tio procent av kontraktets värde.

Enligt Upphandlingsmyndighetens chefsjurist Anders Asplund, så är det läge att gå igenom sina kontrakt redan nu, för att se om det finns ryska leverantörer.

– I de fall det visar sig att leverantören är ett ryskt företag, har ägarkopplingar eller underleverantörer som omfattas av sanktionerna, då får kontraktet inte fullgöras efter 11 oktober.

Anders Asplund understryker att sanktionerna måste följas. Samtidigt inser han problemen med att kontrollera underleverantörsledet och ägarförhållanden.

– Vi håller på att titta på den här frågan och ska komma med någon form av stöd och vägledning, säger han till tidningen.

Dagens Samhälle: EU förbjuder köp av ryska varor – det här gäller nu