CYBERATTACKERNA

Studie: En av fem betalar lösensumma efter cyberattack

Bild: Øijord, Thomas Winje

En av fem företag eller organisationer som utsätts för ransomware-attacker har betalat eller skulle betala lösensumma. Det visar en undersökning från franska teknikbolaget Thales.

Ransom-ware attackerna har accelererat, inte minst på grund av ökningen av kryptovaluta som föredragen betalningsmetod.

I takt med ökningen har antalet offer ökat. Enligt Thales undersökning har 22 procent av företag och organisationer i världen erkänt att de har betalat eller skulle betala en lösensumma för sina data.

Samtidigt säger 41 procent av de tillfrågade att de inte planerar att ändra säkerhetsutgifterna, även med större effekter av ransomware-attacker.

Närmare 50 procent av de svarande har implementerat en formell ransomware-plan. Av dessa är sjukvårdens bäst rustad, där 57 procent har en plan. Energisektorn är minst förberedd, där ligger motsvarande siffra på 44 procent.

Detta trots att båda sektorerna har upplevt betydande intrång under de senaste tolv månaderna.

Pressmeddelande: Ett av fem företag har betalat eller skulle betala lösensumma för sin information, konstaterar Thales