BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Undersökning: Dataintrång oroar många småföretagare

Många småföretagare oroar sig för att drabbas av dataintrång, visar en ny undersökning.

En stor andel av småföretagarna saknar kompetens att upptäcka en attack och många vet inte heller hur de ska agera om de drabbas, visar If:s småföretagarundersökning.

Risken att drabbas för databrott har ökat under coronapandemin. Ökat distansarbete har lett till att fler arbetsuppgifter sker över öppna nätverk, där cyberbrottslingar utnyttjar kända sårbarheter.

– Många av oss har jobbet tillgängligt oavsett var vi befinner oss, via vår mobil och dator. Det är höga digitala värden som vi varje dag förvaltar som en del av vårt jobb, ibland via öppna nätverk utanför hemmet eller arbetsplatsen. Detta vet de kriminella aktörerna om, och vill givetvis utnyttja, säger Frida Lagergren, ansvarig för företagsförsäkringar på försäkringsbolaget If, i ett uttalande.

Risken för dataintrång oroar många småföretagare