FÖRETAGARHJÄLPEN TILL UKRAINA

Företagaren till TN – ”Vi stänger fabriken i Ryssland”

”Vi stänger vår ryska fabrik och flyttar all produktion till Estland”, säger Dan Nilsson, vd för IAC. Bild: Pressbild

Svenska industriföretaget IAC med 250 anställda tar det drastiska beslutet att stänga sin fabrik i Ryssland. ”Så här får man inte göra mot ett annat land, så som Ryssland gör. Det är mot allt sunt förnuft”, säger vd:n Dan Nilsson.

IAC är ett bolag som verkar inom fordonsindustrin med kunder som Volvo, Scania, Renault Trucks. Daimler och Atlas Copco. 60-65 procent av omsättningen kommer från lastbilsindustrin.

Bolaget arbetar med gjutning och har lång erfarenhet av bland annat kokill- och pressgjutning av aluminium. Förutom gjutning arbetar bolaget även med bearbetning av det gjutna materialet, som ytbehandling, skärning och montering.

Företaget har vuxit starkt på sistone, med flera uppköp, och har idag 250 anställda och sex fabriker, fyra i Sverige, en i Estland och en i Ulyanovsk i Ryssland. Det är den som stängs efter att Ryssland valde att invadera Ukraina.

– Vi stänger vår ryska fabrik och flyttar all produktion till Estland. Bakgrunden är osäkerheten – sedan kriget bröt ut är det så svårplanerat och oförutsägbart. Under sådana förutsättningar är det svårt att hantera en fabrik på distans, säger Dan Nilsson, som är vd för IAC.

"Vi har klarat pandemin på ett starkt sätt.”

Även den finansiella osäkerheten gör det omöjligt att fortsatt bedriva den ryska enheten. Däremot är Dan Nilsson inte orolig för de svenska och estniska enheterna som är finansiellt stabila.

– Vi har klarat pandemin på ett starkt sätt, säger han.

För Dan Nilsson och företagets styrelse var det också viktigt att visa sitt stöd för Ukraina i landets kamp mot Ryssland.

– Så här får man inte göra mot ett annat land, så som Ryssland gör. Det är mot allt sunt förnuft, säger han.

Dan Nilsson är också noga med att påpeka att det är en mindre enhet som stängs. Idag arbetar fem personer i den ryska verksamheten som är ett stödgjuteri till den estniska fabriken som ligger i Tartu. Men det viktiga är signalvärdet, som han ser det.

– Vår styrelse är helt enig. Ingen hade anmärkningar, ingen uttryckte sitt motstånd mot förslaget. Vi är helt eniga om att vi vill satsa på de marknader som fungerar, säger Dan Nilsson som hoppas att en förhandlingslösning kan avsluta kriget snabbt.

Industrin togs på sängen

Dan Nilssons samlade bild av de kontakter som han har inom svensk industri, bland annat på större börsnoterade bolag, är att de togs på sängen av det ryska anfallet. Industriföretagen försöker nu överblicka hur stor påverkan som kriget, och sanktionerna, kan få.

Även IAC ser över hur sanktionerna kommer att slå.

– Min bedömning är att konsekvenserna för oss är små. Nu måste vi få ut maskinerna från Ryssland och lösa det praktiska. Om vi inte lyckas så står vi och faller inte med det, säger Dan Nilsson.