DE KRÅNGLIGA MILJÖTILLSTÅNDEN

Gruvdom i Pajala överklagas av Kammarkollegiet

Gruvan vid Kaunisvaara då den 2015 ägdes av Northland Resources. Arkivbild. Bild: Emma-Sofia Olsson/SvD/TT

Ekonomi (TT)

Kammarkollegiet och flera andra överklagar domen om tillståndet för järnmalmsbrytningen i gruvan i Kaunisvaara utanför Pajala, rapporterar NSD.

I januari beslutade mark- och miljödomstolen att delvis återkalla det tillstånd som gruvan fått. Beslutet innebar en sänkning av den tillståndsgivna produktionen från 20 miljoner till 7 miljoner ton malm per år, något som i praktiken dock inte skulle få några effekter för gruvverksamheten.

Naturvårdsverket, som ville att tillståndet skulle återkallas helt, valde att inte överklaga domen. Men nu har alltså Kammarkollegiet lämnat in en överklagan. Vad man bygger den på är oklart, myndigheten har bett om anstånd till 28 februari för att komma in med ytterligare handlingar till Mark- och miljööverdomstolen.

Förutom Kammarkollegiet har domen även överklagats av Älvräddarnas samorganisation, Gabna sameby samt fyra privatpersoner.