DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Ny exportundersökning: Oerhört stark utveckling

Den svenska exporten har ökat kraftigt det senaste året, visar en ny undersökning. ”Nu exporterar de som aldrig förr”, säger Carl-Johan Carlsson, chef för affärsområdet SME på Exportkreditnämnden, till Dagens Juridik.

Små och medelstora företags utrikeshandel har accelererat det senaste året. I en undersökning genomförd av Demoskop, på uppdrag av Exportkreditnämnden, svarade 45 procent av företagen att de hade minskat sin export under november 2021, och 21 procent av företagen angav att de hade ökat den. Ett år senare har 49 procent av företagen ökat sin export och endast 15 procent minskat den.

Det är tack vare små företags flexibilitet exporten har kunnat öka, menar Carl-Johan Karlsson.

– SME har inte bara klarat pandemin. Företagen har utvecklats under den, hittat nya marknader, och nu exporterar de som aldrig förr, och trots alla orosmoln som risk för höjda marknadsräntor och nya mutationer av Covid-19, så har de en positiv syn på sin export även för nästa år, säger han till Dagens Juridik.

Dagens Juridik: Små- och medelstora företag har ökat sin export under pandemin