BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Åkeriföretagare: Brottsligheten kostar 100 000-tals kronor per år

Bild: Privat, Mostphotos

Åkeribranschen har länge varit drabbad av brott. Företagaren Christer Brus har lagt ”enorma” resurser på att förebygga brottsligheten. ”De senaste åren har utvecklingen eskalerat”, säger han till TN.

Åkeribranschen är drabbad av alltifrån stölder av fordonsdelar, stöld av diesel till stöld av varor som transporteras, berättar Christer Brus som driver två åkeriföretag, Västerås distribution och Hägerstens Åkeri.

– Det kan bland annat handla om personer som kommer med dunkar för att slanga diesel från våra lastbilar. Eller att de kommer med industriella containrar med bensindrivna pumpar som kan tömma en tank på 500 liter diesel väldigt fort. Det är ungefär samma sak som att stjäla pengar. Men vi har otroligt svårt att ta reda på vilka som utför brotten.

– Vi har bland annat lärt oss att inte låsa tanklocken, för när de bryts upp så förstörs hela tanken. Det blir dyrare och det ger också stillestånd i väntan på reservdelar.

Dessutom är branschen drabbad av en del brott som är mer ”avancerade”, konstaterar han.

– Det kan handla om att anställda som jobbar på någonstans i logistikkedjan och läcker information så att de som vill stjäla får koll på hela kedjan. Eller att någon beställer varor till en adress och sedan stjäl varorna på vägen – utan att den som har leveransadressen har någon aning om att de skulle få varor levererade.

Han konstaterar att transportbranschen alltid varit utsatt för en del brottslighet.

– Det ligger i sakens natur – det är lättare att stjäla från en lastbil än från till exempel en fabrik. Men de senaste åren har utvecklingen eskalerat. Jag har jobbat i åkeribranschen sedan 2004 och det jag kan konstatera är att det var betydligt mycket mindre brott då.

Han berättar att de lagt ”enorma” resurser på att förebygga brottsligheten.

– Vi har investerat i att sätta upp rejäla grindar och höga staket, vanlig och även infraröd kameraövervakning som är kopplad till en larmcentral och vi har även satt upp master med jättestarka lampor. Vi har också installerat digitala så kallade ’tankringar’, som upplyser oss om när dieselstölder sker, säger han och fortsätter:

För Västerås distribution och Hägerstens Åkeri kostar brottsligheten flera 100 000-tals kronor per år.

– Men det är väldigt svårt att få en helt klar bild, för det handlar både om själva värdet vi blir av med och arbetstiden som går åt. Företagen lägger kopiösa pengar på att möta brottsligheten.

För att möta den ökande brottsligheten behövs mer samarbete mellan näringslivet och myndigheterna, menar han.

– Det finns enorma resurser i företagen som skulle kunna hjälpa bland annat polisen i deras brottsbekämpning.

Dessutom, menar Christer Brus, att det är avgörande att arbetslösheten går ned.

– Jag tror att en stor del av lösningen är att få in människor i arbete. Det måste vara jobbigare att vara kriminell än att ha ett jobb. Då behöver det bli både lättare och billigare för företagen att anställa.