EU:S FRAMTID

”Det handlar inte om vad EU måste göra – utan hur”

Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.

Förnybara och fossilfria produkter, tillsammans med ett aktivt och hållbart skogsbruk, är nyckelkomponenter för en mer hållbar morgondag, skriver Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.

En av årets viktigaste politiska händelser närmar sig med stormsteg. Den 9 juni är det i Sverige val till Europaparlamentet. Som ett av världens största allmänna val är det både en imponerande demokratimanifestation och ett betydelsefullt kollektivt beslutsfattande för de kommande årens EU-politik. Men även andra saker kommer påverka vår gemensamma framtid En ny EU-kommission tillsättas och ett nytt strategiskt program för unionen antas.

EU står med andra ord inför viktiga vägval. Viktiga för unionens medborgare, företag, medlemsländer. Viktiga för klimatet. Viktiga för ekonomin.

”Det är här som EU:s verkliga utmaning ligger.”

En undersökning som Skogsindustrierna låtit göra bland 10 000 invånare i tio olika medlemsländer visar att den gröna omställningen har starkt stöd. Men undersökningen visar också att det är en helt annan fråga som prioriteras ännu högre av EU-medborgarna – nämligen den egna ekonomin.

Inflation, arbetslöshet och lågkonjunktur skapar oro, och det är här som EU:s verkliga utmaning ligger: att lyckas få den gröna omställningen att gå hand i hand med en hållbar social och ekonomisk utveckling.

För Sveriges del är skogsindustrin är en av vårt lands främsta exportnäringar. Förra året uppgick det totala exportvärdet av svenska skogsprodukter till cirka 184 miljarder kronor. Ungefär 65 procent av de träbaserade material och produkter som tillverkas i Sverige säljs inom EU. Branschens bidrag till, och beroende av, den internationella arenan är därmed betydande.

”Grön tillväxt är en förutsättning för att lyckas med den gröna omställningen.”

Under den gångna mandatperioden har listan över EU-initiativ och regleringar som påverkar skogsnäringen varit lång – LULUCF, avskogningsförordningen och förslag om skogsövervakning är bara några exempel. Ambitionerna har varit goda, men alltför ofta har främjandet av utveckling och innovation fått stå tillbaka till förmån för detaljregleringar och begränsningar. Jag tycker att det är olyckligt. Grön tillväxt är en förutsättning för att lyckas med den gröna omställningen.

Skogsindustrin är, och vill vara, en aktör i det framtida samarbetet på EU-nivå. För att klara klimatutmaningen och stärka de ekonomiska utsikterna för kommande generationer är det viktigt att EU står starkt.

Det behövs en EU-politik som skapar framtidstro och stabilitet, som ger grogrund för tillväxt, jobb och välstånd och som möjliggör fortsatt utfasning av fossila utsläpp. EU är ett lagbygge, där medlemsländerna kan bidra med olika kompetenser, resurser och fördelar.

”Knäckfrågan denna gång handlar mindre om vad som måste göras.”

Jag pekade i en tidigare krönika på de komparativa klimatfördelar som Sverige har genom vår skogsindustri. Det är i allra högsta grad även gällande i EU-samarbetet. En innovativ skogsindustri kan ge betydande bidrag i utvecklingen av en klimatneutralt och konkurrenskraftigt EU.

Framtiden formar vi tillsammans, och som jag ser det är förnybara och fossilfria produkter, tillsammans med ett aktivt och hållbart skogsbruk, nyckelkomponenter för en mer hållbar morgondag.

I Skogsindustrins Framtidsagenda, som presenterades i höstas, har vår bransch antagit tre löften för klimat, biologisk mångfald och cirkularitet. Jag är övertygad om att ett klimatneutralt, motstånds- och konkurrenskraftigt EU, grundat på en cirkulär, biobaserad ekonomi med hållbart brukade skogar är vägen framåt. Knäckfrågan denna gång handlar mindre om vad som måste göras – och mer om hur en verkligt hållbar framtid för EU ska formas.

Om krönikören

Viveka Beckeman är vd för Skogsindustrierna.