DET SVENSKA LANTBRUKET

”Det doftar härsket om Bregott-populisterna”

Bregott har fått hård kritik för sina krympande förpackningar, men det finns ett problem: att det inte är sant. Det skriver Erik Hultgren, näringspolitisk rådgivare.

Kanske var det en alldeles för klickvänlig nyhet för att dubbelkollas. På såväl sociala medier som i många nyhetsmedier har Arla den senaste tiden fått löpa gatlopp för sina krympande förpackningar. Folk har rasat över att priset per kilo smyghöjts när paketet blivit mindre.

Det enda problemet? Det är troligen inte sant.

”Fake news sprids ofta av ouppmärksamhet snarare än dunkla motiv.”

Företaget Matpriskollen har gått igenom sin databas över priserna och kan konstatera att prisförändringarna är mycket små. En av livsmedelskedjorna har till och med lägre kilopris på den minsta 250 grams-förpackningen jämfört med den tidigare på 300 gram. Dessutom har det ju tillkommit en ny, större förpackning, som har ett klart lägre kilopris än alla de andra, överallt.

Varför tycker jag detta är intressant, kanske det är någon som undrar?

Jo, för vi lever i ekonomiskt pressade tider, där det ständigt verkar finnas ett behov av att hitta syndabockar. Eller kanske att hitta på syndabockar. Gärna inom näringslivet. Ena veckan är det livsmedelshandlarna som är giriga, andra veckan är det bankerna och den tredje smörtillverkarna. Inte sällan sprids enkel, men felaktig eller snedvriden, fakta som enkelt hade gått att kontrollera. Fake news sprids ofta av ouppmärksamhet snarare än dunkla motiv.

Men den marknadsekonomi vi lever i har inte slutat fungera bara för att vi haft hög inflation och lågkonjunktur. Företag måste fortfarande vara konkurrenskraftiga och tävla med varandra om vem som kan locka kunderna. Ibland höjs priserna när marginalerna blivit för små, ibland sänks dem för att ta marknadsandelar. Ibland ändrar företagen i sitt sortiment. Så arbetar välfungerande företag som skapar jobb och skatteintäkter.

”Det stora problemet för ekonomin just nu är knappast att det finns företag och branscher som går bra.”

I slutändan blir det förhoppningsvis en vinst för den som är effektivast och levererat bäst produkt eller tjänst. Tittar man på livsmedelsbutikerna är det inte sällan de med lägst pris som också redovisar högst vinst.

Det stora problemet för ekonomin just nu är knappast att det finns företag och branscher som går bra. Tvärtom. Tidningen Näringslivet rapporterade nyligen att konkurserna under årets första månad ökat med 45 procent, jämfört med året innan. Inom branscher där det är enkelt för många att minska sina utgifter, som hotell och restaurang, är siffrorna ännu dystrare. Där har konkurserna mer än fördubblats.

Hög inflation och höga räntor har tryckt ner såväl hushåll som företag. Och när inflationen nu är på väg ner är det läge att göra satsningar för att ta oss ur krisen. Det lär skapa betydligt mer vinster för företagen än den dystra lågkonjunktur vi nu genomlider, men också skapa mer jobb och bättre löner för alla andra.

Så ta det lite lugnt med Bregott-populismen och njut av en god bit macka med smör.

Om krönikören

Erik Hultgren är näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv.