KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Så driver det svenska näringslivet den globala omställningen framåt

Madeleine Svenberg, expert klimatpolicy. Bild: Stefan Tell

Svenska företag är helt avgörande för klimatomställningen. Professor Hasslers utredning gör det tydligt hur politiken kan underlätta för näringslivet att även fortsatt ha ledartröjan, skriver Madeleine Svenberg, expert klimatpolicy.

En kostnadseffektiv klimatpolitik för Sverige, i ljuset av den klimatpolitik som EU har antagit, är avgörande för det svenska ledarskapet för omställningen globalt. Professor Hasslers utredning presenterar flera goda förslag för omställningen, vilket sammantaget gör att det blir tydligare för svenska företag hur de ska ställa om.

Välutformade, långsiktiga och kostnadseffektiva styrmedel och åtgärder för att stärka svensk elförsörjning, få till en snabbare elektrifiering, öka förutsägbarheten i miljötillståndsprocessen och att skapa en mer hållbar och tillförlitlig transportinfrastruktur är helt avgörande för att Sverige ska nå klimatneutralitet till 2045, och nå sina klimatmål till 2030. Bland styrmedelsförslagen saknas däremot åtgärder som stärker marknadsförutsättningarna för den cirkulära omställningen i Sverige.

Kapitlet om politik som underlättar strukturomvandlingen innehåller också viktiga bidrag till den klimatpolitiska handlingsplanen, bland annat förslaget om en övergripande plan för omställningen.

Klimatpolitiken måste ses i en större kontext. Den handlar inte bara om utsläppsminskningar utan även näringspolitik, utbildningspolitik, ekonomisk politik och säkerhetspolitik. Hela samhället måste arbeta för att nå målen. En gemensam bild om vart vi är på väg och vilka möjligheter det innebär för Sverige som land kommer att vara nödvändig.

Att EU skärpt sina mål till den grad att de på flera områden är att likställa med de svenska är ett viktigt steg framåt för den globala klimatomställningen – och något som måste tillvaratas och vårdas på bästa sätt. Utsläppen känner inga landsgränser och att bekämpa dem görs bäst tillsammans, på så hög beslutande nivå som möjligt.

Att vi säkerställer att dessa mål nås, med en stärkt konkurrenskraft och ökat välstånd, är avgörande för att fler ska vilja följa efter globalt. Det svenska näringslivet kan visa att hållbar ekonomisk tillväxt och utsläppsminskningar tillsammans med annan miljöhänsyn både kan, och måste, gå hand i hand.

En undersökning från Sifted analysis visar att startup-företag i clean tech-sektorn har attraherat närmare 70 procent av de 20 största transaktionerna med eget kapital på EU:s marknad, ett viktigt kvitto på att klimatomställningen är vägen framåt och att gemensamma styrmedel i EU skapar goda förutsättningar för näringslivets omställning. Två svenska bolag ligger på plats 1 och 2 över största transaktioner – något vi ska vara stolta, men inte nöjda med. Utan en kostnadseffektiv klimatpolitik som skapar långsiktiga förutsättningar för uppskalning, omställning och etablering av alla typer av företag riskerar vi att tappa ledarskapet i omställningen till någon av våra europeiska vänner.

Klimatomställningens vara eller icke vara är inte längre, om det någonsin varit, en intressant fråga. Omställningen är redan här och frågan handlar istället om svenska företags konkurrenskraft och överlevnad när världen når målen i Parisavtalet.

Det är i förlängningen en fråga om svenskt välstånd och vilket Sverige vi vill se framöver. Att den klimatpolitiska handlingsplanen resulterar i kostnadseffektiva, långsiktiga och träffsäkra styrmedel är avgörande för svenskt näringslivs omställning, och det svenska ledarskapet i klimatomställningen globalt.

Om krönikören

Madeleine Svenberg, expert klimatpolicy