DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

”Ung Företagsamhet är nyckeln till ett jämställt näringsliv"

Att endast 30 procent av alla svenska företag drivs av kvinnor är ett hinder för vår nationella ekonomi och en outnyttjad potential som går förlorad, skriver Tove Jarl.

Vi lever i en tid av obegränsad potential. Ändå är det en trist verklighet att endast 30 procent av alla företag i Sverige drivs av kvinnor och att 10 procent av Stockholmsbörsens storbolag har kvinnlig vd.

För att skapa ett mer inkluderande och jämställt näringsliv och använda denna outnyttjade potential, måste vi ändra på detta. Ett sätt att börja är med Ung Företagsamhet och att ge alla unga samma chans att få utveckla sin företagsamhet.

”När UF-företagen är mixade är det klart fler kvinnor som är VD än män.”

Som vd för Ung Företagsamhet är det verkligen en förmån att få se unga entreprenörer växa fram som ett resultat av våra utbildningsinsatser på grundskolan och gymnasiet. För närvarande får 50 000 elever i grundskolan möjlighet att utveckla sina entreprenöriella förmågor så som initiativförmåga, kreativitet, flexibilitet och ansvarstagande.

Senare på gymnasiet är det en tredjedel av Sveriges alla elever som startar, driver och avvecklar företag, så kallade UF-företag, som en del av deras utbildning. UF-företagen, är grunden för en mer levande och dynamisk framtid inom näringslivet och fungerar inte bara som en källa till inspiration utan också som en nyckel till att lösa ett allvarligt problem: bristen på kvinnliga företagsledare i Sverige. Det finns det tydlig statistik på.

47 procent av eleverna som driver UF-företag är kvinnor, vilket är en betydligt starkare representation än den vi ser i det svenska näringslivet. Under läsåret 2022/23 hade hela 46 procent av kvinnorna i UF-företagen titeln Företagsledare/vd, att jämföra med drygt 3 av 10 (32 procent) inom det privata näringslivet enligt SCB, (Statistiska centralbyrån). Nyligen kom även Dagens Industri med alarmerande siffror, att endast 10 procent av Stockholmsbörsens storbolag har kvinnlig vd.

Av 2 267 UF-företag med både kvinnliga och manliga deltagare är det 55 procent där en kvinna är VD, medan 45 procent av fallen har män som VD. Med andra ord, när UF-företagen är mixade, är det klart fler kvinnor som är VD än män.

”Vi skapar nya förebilder och inspirationskällor för kommande generationer.”

Men det är inte bara på chefspositioner som UF-företagande har en positiv påverkan för jämställdheten. Forskning visar att kvinnor med UF-bakgrund är hela 80 procent mer sannolika att starta aktiebolag än de som inte fått samma möjlighet och att tidigare UF-företagare har 44 procent högre sannolikhet att bli chefer.

Forskning visar också att tjejer och kvinnor utvecklas mer än pojkar och män när de får utbildning i entreprenörskap, exempelvis kring egenskaper som att nätverka och finansiell kunskap, vilket tidigare setts som hinder för kvinnligt entreprenörskap.

Kort sagt. Ung Företagsamhet bidrar till att öka jämställdheten. Vi gör skillnad.

Genom Ung Företagsamhet får unga möjligheten att förvärva färdigheter och självförtroende för att bli framgångsrika företagsledare. Vi ger unga möjligheten att stå på egna ben, fatta beslut och ta ansvar.

Genom att uppmuntra fler unga, oberoende av bakgrund och kön, att driva UF-företag, skapar vi en mer inkluderande och inspirerande miljö för entreprenörskap – vi skapar nya förebilder och inspirationskällor för kommande generationer.

”En utmaning som måste lösas.”

Detta är en kraftfull signal om att bilden av en företagare ständigt förändras och att inga gränser är omöjliga att övervinna. UF-företagen fungerar som förebilder och visar att alla kan lyckas oavsett bakgrund eller kön.

Att endast 30 procent av alla svenska företag drivs av kvinnor är ett hinder för vår nationella ekonomi och en outnyttjad potential som går förlorad. En utmaning som måste lösas. Att erbjuda alla unga möjligheten att driva UF-företag, exempelvis genom att göra ämnet entreprenörskap tillgängligt för alla, är en nyckel till att skapa en mer inkluderande och jämställd näringslivsutveckling.

Om krönikören

Tove Jarl är vd för Ung Företagsamhet Sverige.