DEN SVENSKA SÄKERHETEN

Regeringen varnar för infiltratörer

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) presenterade en ny nationell strategi mot organiserad brottslighet. Bild: Anders Wiklund/TT

Politik (TT)

Regeringen varnar myndigheter och kommuner för kriminella infiltratörer.

De uppmanas ta de hot som kan uppstå genom infiltration "på stort allvar".

– Jag tror att vi underskattat de systemhotande inslagen i form av infiltration och otillbörlig påverkan, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Regeringen har antagit en nationell strategi mot organiserad brottslighet – den första i sitt slag. Syftet är att få främst myndigheter och kommuner att arbeta åt samma håll.

Ett av strategins fem mål är att stärka skyddet mot otillåten och otillbörlig påverkan i offentlig och privat verksamhet. Det kan exempelvis handla om statligt eller kommunalt anställda, mäklare, banktjänstemän eller advokater, som missbrukar sina uppdrag. Men också om att personer med koppling till organiserad brottslighet söker anställning i syfte att få tag på information eller utöva påverkan.

"De hot som genom infiltration eller annan påverkan kan uppstå inifrån verksamheter måste tas på stort allvar", står det i strategin.

Polisen bedömer att den allt intensivare brottsbekämpningen kan leda till att kriminella aktörer mer än tidigare försöker få tillgång till information inifrån myndigheter.

I strategin slås fast att skyddet mot infiltration bör förbättras. En åtgärd som kan övervägas är, enligt strategin, en översyn av myndigheternas möjligheter till bakgrundskontroller och tillgång till uppgifter från olika register.

Peter Wallberg/TT

Fakta

Fem vägledande mål:

Stoppa kriminella karriärer

Minska tillgången på illegala vapen

Slå sönder den kriminella ekonomin

Bygga robusthet mot otillåten påverkan

Säkerställa tillförlitliga identiteter

Källa: Regeringens skrivelse 2023/24:67