KAMPEN MOT VÄLFÄRDSBROTTEN

Tillsyn om välfärdsbrott i vården ska skärpas

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) vid onsdagens pressträff om välfärdskriminalitet. Bild: Jessica Gow/TT

Politik (TT)

Inspektionen för vård och omsorg får två uppdrag av regeringen för att stärka arbetet mot välfärdsbrottslighet.

– Det är en prioriterad fråga för regeringen att motverka välfärdsbrottslighet och vi behöver göra det brett inom många sektorer, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) vid en pressträff.

Det ena uppdraget handlar om att Ivo ska förstärka tillsynen mot välfärdsbrott inom sjukvården och tandvården.

– I uppdraget ingår att utveckla myndighetens förmåga att genom tillsyn identifiera och agera mot aktörer som är oseriösa eller kriminella, samt identifiera behov av utökad myndighetssamverkan, säger Acko Ankarberg Johansson.

Ivo ska även stärka och utveckla sitt arbete med att förebygga och motverka välfärdsbrott och förekomsten av oseriösa aktörer inom omsorgen, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M)

– Det är oerhört viktigt att de kriminella inte kan använda vårt välfärdssystem som en bankomat, säger Tenje.