KÄRNKRAFTENS FRAMTID

Vattenfall: Behöver ett pärlband av reaktorer

Anna Borg, vd och koncernchef Vattenfall. Arkivbild. Bild: Christine Olsson/TT

Sverige behöver ett kärnkraftsprogram, enligt statliga Vattenfall. En plan behöver tas fram där fler än två reaktorer ska byggas.

Man behöver förmodligen ett pärlband av reaktorer, konstaterar vd Anna Borg.

För att vara effektiv när ny kärnkraft ska byggas så måste man se till helheten. Tillstånd, planering, drift och hur man tar hand om det använda, radioaktiva bränslet är saker som behöver ingå i ett ”kärnkraftsprogram”, enligt Vattenfalls vd.

För att bli kostnadseffektiv måste man tänka skala. Så när vi säger minst två reaktorer vid Ringhals så är det bara början, vi ser framför oss fler reaktorer.

Vattenfall håller på att titta på hur många reaktorer det kan röra sig om.

Man behöver förmodligen ett pärlband av reaktorer, säger Anna Borg.

Dröjer flera år

Om elproduktion byggs i större skala så minskar kostnaden, konstaterar hon. Det beror också på vilken teknik man väljer, hur stora reaktorerna ska vara, vad de kostar och när de kan vara färdiga.

TT: Och var ska de ligga?

I första hand är det rimligt att titta på de platser där vi redan har kärnkraft, för där har vi infrastrukturen, säkerhetsarrangemang med mera. Och det första vi tittar på är Ringhals.

Men ett beslut om att investera i ny kärnkraft dröjer flera år, uppger Anna Borg för Svenska Dagbladet. Bolaget väljer nu ut leverantörer som ska få ge offerter på ny kärnkraft i den förstudie som Vattenfall bedriver om att bygga två småskaliga reaktorer vid Ringhals.

Förstudien väntas inte vara klar förrän till årsskiftet.

Kärnkraften har en viktig roll, vi är ägare och driver kärnkraft sedan många decennier tillbaka, och vi vill gärna bygga mer. Det är därför vi tittar på möjligheten att bygga nya reaktorer, i första hand på de platser där vi har kärnkraft i dag men på sikt kan det säkert ske på andra ställen också, säger hon till TT.

Vill se färdplan

Vattenfall vill också att politiken tar fram en färdplan för framtida energiförsörjning för att möta en elanvändning på minst 300 TWh år 2045.

Det är en utmaning av magnitud och den frågan kommer inte att lösa sig själv. Utan den löser sig för att vi och många andra gör saker, och det är viktigt att vara synkade. För om vi bygger elproduktion utan att det finns elnät så kommer inte det här att fungera, säger Anna Borg.

Kan påverka vindkraft

Regeringen har föreslagit en ändring som innebär att staten inte längre kommer att betala för elkablar till nya vindkraftsparker till havs. Det kan påverka ett projekt som Kriegers flak, en stor vindkraftspark som Vattenfall planerar söder om Trelleborg.

Om de här projekten enskilt behöver bekosta sin egen stamnätsuppkoppling, som kan utgöra upp till 30 procent av kostnaden för de här projekten, så det är klart att det påverkar. Hur mycket, det får vi se, säger vd:n.

I dag har myndigheten Svenska kraftnät monopol på stamnätet.

Det vi framför allt tycker är lite olyckligt är att man drar tillbaka det här förslaget utan att ge Svenska kraftnät något annat uppdrag- För att det lämnar oss i branschen lite grann i blindo, säger Anna Borg.