ELKRISEN

S begär elsamtal och vill ha nytt mål för mer el

Mikael Damberg, finanspolitisk talesperson, och Fredrik Olovsson, energipolitisk talesperson för Socialdemokraterna presenterar ett nytt energimål. Bild: Caisa Rasmussen / TT

Socialdemokraterna vill ha ett nytt mål för ökad, fossilfri elproduktion till 2030 om 60 terrawattimmar. Och partiet upprepar sin vädjan om samtal med regeringen för en energiöverenskommelse.

– Jag tror att vårt mål för 2030 skulle uppskattas mycket av industrin, näringslivet. För de vet att det är det närmaste årtiondet som är avgörande för att investeringar kommer till Sverige, säger Mikael Damberg, ekonomisk-politisk talesperson för S, på en pressträff.

Partiet är berett att släppa det tidigare målet, det som fanns i den spruckna energiöverenskommelsen från 2016, om 100 procent förnybar elproduktion till 2040. Regeringen avser att ändra det till 100 procent fossilfri elproduktion.

– Det är ett diffust energimål som inte betyder något, hävdar Mikael Damberg, som också anser att det i praktiken redan är uppfyllt.

På frågan om vad 60 terrawattimmar till 2030 motsvarar säger Fredrik Olovsson, energipolitisk talesperson för S:

– Ungefär de ansökningar för havsbaserad vindkraft som ligger på regeringens bord.

Olovsson och Damberg kritiserar regeringen för att vara låst av Sverigedemokraterna vad gäller energipolitiken. Regeringen kommer, med för mycket tonvikt på kärnkraft, inte att klara att få till en snabb ökning av elproduktionen.

Det blir inte bättre av, enligt S, att regeringen inte verkar ha någon plan för att snabbt få fart på processerna för tillstånd för vindkraft. De hänvisar till att regeringen i vårpropositionen dessutom minskar anslag för länsstyrelser och Sveriges geologiska undersökningar .Det är myndigheter som har viktiga roller när det gäller tillstånd.

Socialdemokraterna upprepar sin tidigare vädjan om energipolitiska samtal och en långsiktig överenskommelse med regeringen.

Lars Larsson/TT

Maria Davidsson/TT