DEN SVENSKA SÄKERHETEN

Företag som inte informerar om bristvaror ska straffas

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD). Bild: Lars Schröder/TT

Vård (TT)

Sverige behöver stärka sin beredskap när det kommer till läkemedel, men även andra sjukvårdsprodukter, menar regeringen som presenterar flera åtgärder i en proposition.

– Bristande tillgång på läkemedel är ett stort problem för patienter, ett problem för anhöriga och ett problem för förskrivare inom hälso- och sjukvården, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) på en pressträff.

Enligt regeringen behövs det ökad kunskap om de läkemedel som finns i Sverige, beredskap för tillverkning av vissa läkemedel och bättre information kring bristsituationer.

Regeringen föreslår bland annat att det ska bli möjligt att ta ut sanktionsavgifter av företag som inte informerar om en eventuell bristsituation. Öppenvårdsapotek ska enligt regerings förslag även bli skyldiga att ha en viss lagerhållning.

Flera myndigheter får också i uppdrag att undersöka hur man kan stärka försörjningsberedskapen av läkemedel. Läkemedelsverket ska bland annat genomföra en kartläggning av läkemedelsproduktionen i Sverige.

– Vi behöver en annan stabilitet för att klara den beredskap som krävs för oförutsägbara händelser.

Annika Andersson/TT

Malin Johanson/TT