Antalet avlidna med covid-19 ökar

Smittspridningen av både covid-19, RS-virus och säsongsinfluensa är fortsatt hög, enligt Folkhälsomyndigheten. Arkivbild Bild: Mikael Fritzon/TT

Coronaviruset (TT)

Smittspridningen av både covid-19, RS-virus och säsongsinfluensa är fortsatt hög, enligt Folkhälsomyndigheten. Dessutom ökar antalet avlidna med covid-19.

"Den sammantagna bedömningen är att smittspridningen av covid-19 fortfarande är omfattande", skriver myndigheten på sin hemsida.

Under vecka 50 och 51 har hittills 259 respektive 340 bekräftats avlidna. För vecka 48–50 var medeltalet 180 dödsfall per vecka, enligt Folkhälsomyndighetens veckorapport, som på grund av fördröjning i rapporteringen fokuserar på data fram till för två veckor sedan.

Antalet nya intensivvårdade patienter med covid-19 ligger däremot kvar på en oförändrad nivå, och antalet bekräftade fall av covid-19 minskade dessutom under vecka 52 och vecka 1. Folkhälsomyndigheten skriver dock att de senaste veckornas många helgdagar påverkar både provtagning och rapportering, "vilket gör trenden svårare att bedöma".

Även spridningen av RS-virus och säsongsinfluensa bedöms vara fortsatt hög:

"När vi nu återgår till skolor och arbetsplatser riskerar smittspridningen att öka. Det är viktigt att den som är sjuk med symtom på luftvägsinfektion även fortsättningsvis stannar hemma och undviker nära kontakt med andra", säger Erik Sturegård, utredare och sakkunnig läkare på Folkhälsomyndigheten.