DEN DIGITALA UTVECKLINGEN

Högskola ser ökad fuskrisk med ny textrobot

Leder AI till fler salstentor? Arkivbild. Bild: Janerik Henriksson/TT

Utbildning (TT)

Den uppmärksammade textroboten Chat GPT väcker funderingar inom högskolevärlden, där man ser en risk att studenter tar genvägar och låter roboten göra hemtentan. Men det finns också fördelar med tekniken.

– Vi måste hitta system för att hantera och övervaka skrivprocesserna mer, säger Jonas Kågström universitetslektor på Högskolan i Gävle, till Gefle Dagblad.

Han säger att det kan bli aktuellt med fler salstentor.

– Och att vi via Google-dokument går in och övervakar skrivprocessen i realtid när studenterna skriver. Vi startar 100 uppsatsstudenter i januari som ska skriva sina examensarbeten i företagsekonomi. Där måste vi följa skrivprocessen mer noggrant, säger han till tidningen.

Överraskat och imponerat

Chat GPT har överraskat många genom att snabbt skapa textmassor där innehållet oftast både är vettigt och hyfsat korrekt, och bygger på att den behandlat stora mängder texter på nätet. Den kan exempelvis trovärdigt svara på frågor och utföra uppgifter som att sammanfatta ett verk.

Jonas Kågström poängterar att det viktiga är att se till att studenterna använder tekniken till nytta, vilket även är något som lyfts från internationellt håll, när fuskdiskussionen lyfts.

"Ingen Einstein"

Även om Chat GPT är imponerande har den fortfarande begränsningar.

– Studenter kommer inte automatiskt att få A genom att skicka in AI-genererat innehåll. Det är mer en arbetshäst än Einstein, säger Kay Firth-Butterfield, AI-chef vid världsekonomiska forumet i Davos till Financial Times.

Leah Henrickson, AI-expert vid University of Leeds, tror också att AI kan leda till en mer jämställd skolgång.

– Jag tror att det finns mycket potential för att hjälpa folk att uttrycka sig själva på sätt som de inte nödvändigtvis tänkt på. Det kan vara användbart framför allt för studenter som har engelska som andraspråk eller för studenter som inte är vana vid det akademiska skrivsättet, säger hon till Insider.

Gustav Sjöholm/TT

Fakta

Chat GPT har skapats av företaget Open AI och är en textrobot som tränats i att generera text. Den kan enligt utvecklarna svara på uppföljningsfrågor och rätta sig själv.

Roboten har lärt sig konversera genom att analysera enorma mängder texter från internet.

Open AI grundades 2015 av några techentreprenörer som nuvarande vd:n Sam Altman och Elon Musk och är baserat i San Francisco. Uppdraget är att bygga artificiell intelligens som ska vara till nytta för mänskligheten.

Fakta: Open AI