Nya tobaksregler i EU kan påverka snuset

EU:s inrikeskommissionär Ylva Johansson. Arkivbild. Bild: Wiktor Nummelin/TT

Politik (TT)

Priserna på snus kan påverkas om EU-kommissionen inkluderar snus och tobaksfritt nikotinsnus i förslaget till nya regler för tobaksskatt i EU. Men EU-kommissionären Ylva Johansson anser att förslaget får orimliga konsekvenser.

"Jag har pratat med den ansvariga kommissionären i dag och förklarat de orimliga konsekvenserna för det svenska snuset. Jag bedömer att förslaget inte är moget att läggas fram än. Skattefrågor kräver enhällighet i ministerrådet", skriver Ylva Johansson i ett sms till SVT.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) reagerar också på förslaget.

"Vi har inte sett kommissionens förslag i sin helhet men regeringen kommer självklart att fortsätta stå upp för det svenska snuset", skriver hon i en kommentar angående vad som väntar för beskattningen på snus i Sverige.

Svantesson har goda möjligheter att få ett ord med i laget eftersom beslut om skatter bara kan genomföras om samtliga medlemsländer säger ja – enhällighet krävs.

Läggs fram

EU-kommissionen väntas snart, preliminärt den 7 december, lägga fram ett förslag till ett reviderat EU-direktiv för punktskatter på tobak. Det handlar om förslag till höjda miniminivåer för skatter som medlemsländerna måste sätta på olika former av tobaksprodukter. Förutom att EU-kommissionen, enligt ett utkast som Financial Times har tagit del, vill höja skattenivåerna som medlemsländerna måste ta ut ska också fler produkter omfattas.

Det gäller en rad nya produkter som inte fanns eller togs med när direktivet först skrevs, som olika former av så kallade e-cigarretter, tobak som upphettas men inte bränns, snus samt nikotinprodukter som inte innehåller tobak.

Smuggling och hälsa

Det finns två syften med förändringarna som kommissionen överväger, enligt Financial Times.

Det ena är att åstadkomma mer lika nivåer på tobakspriserna, till exempel cigarretter, inom EU. I dag skiftar priserna mycket vilket snedvrider handeln och kan skapa smuggling. Det andra handlar om hälsan, då både om att minska rökning men också att motverka ett ökat bruk av nya samt tobaksfria produkter bland unga.

I dag omfattas inte snus och nikotinfritt snus av tobaksskattereglerna och den skatt som Sverige tar ut på dem är en skatt som riksdag och regering själva beslutar om. Och det är bara i Sverige som snus får säljas i EU. I Norge, som inte är med i EU, säljs snus och i Danmark kan tobaksfria nikotinpåsar köpas

Om direktivet skulle omfatta även nämnda produkter får Sverige förhålla sig till en miniminivå. Det handlar inte om en skatt till EU utan den skatt som medlemsländerna är överens om att de, som lägst, ska ta ut.

Dyrare snus?

Enligt Patrik Hildingsson, kommunikationschef på snustillverkaren Swedish Match, skulle det förslag han säger att han fått uppläst för sig leda till kraftiga skattehöjningar på snus och tobaksfritt snus. Enligt Aftonbladet skulle det kunna handla om dubbla priset på en dosa lössnus eller en dosa portionssnus.

Förslaget ska preliminärt läggas fram av kommissionen den 7 december. Dess öde blir sedan föremål för diskussion och beslut mellan EU:s 27 medlemsländer i ministerrådet.

Vid årsskiftet tar Sverige över som ordförande i ministerrådet, där företrädare för medlemsländerna sitter. Sverige kan då ha en större möjlighet än annars att påverka vilken form och riktning förslagen tar.

Anna Hansson/TT

Lars Larsson/TT