Omvärldsläget ändrar på Riksrevisionens fokus

Omvärldsläget – krig, inflation och pandemi – medför att Riksrevisionens granskning av statlig verksamhet anpassas. Arkivbild. Bild: Jessica Gow/TT

Samhälle (TT)

Omvärldsläget med inflation, Rysslands anfallskrig mot Ukraina och coronapandemin innebär svåra utmaningar för de statliga myndigheterna, enligt Riksrevisionen – som nu anpassar sitt arbete utifrån läget.

Myndighetens uppgift är att granska hur statens pengar används och redovisas och granskningen baseras på identifierade risker inom statens verksamhet.

"Pandemin, kriget i Ukraina, inflationen och det höga kostnadsläget innebär stora utmaningar för staten på en rad olika sätt. Vårt arbete ska bidra till att statens insatser är effektiva och korrekt redovisade", säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Världsläget medför ökade risker, enligt Riksrevisionen, som nu anpassar sin granskningsplan.

Fokus kommer att ligga på statens risker kopplade till företagens och hushållens behov av stöd för att klara både höga energipriser och räntor.

Andra områden som kommer att få större uppmärksamhet är energiförsörjningen och de stora satsningarna på försvaret till följd av kriget i Ukraina.

Fakta

Risken för fel i redovisning kopplat till myndigheter som har flerfinansierad verksamhet alternativt omfattande eller otydliga anslagsvillkor.

Risken för felaktig redovisning av bidrag och stöd vilket bland annat kan bero på att omfattande och komplexa regelverk styr bidragsverksamheten.

Risken är att åtgärder för att nå långsiktiga samhällsmål – till exempel inom energi-, klimat- och transportområdena – inte är kostnadseffektiva.

Källa: Riksrevisionen