Svenskarna litar på maten i kassen

Svenskarna litar mer än andra européer på att livsmedlen är säkra. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg /TT

Mat (TT)

Riskerna med hormoner och miljögifter i mat oroar inte svenskarna särskilt. Enligt en rapport från EU litar vi på nationella myndigheter när det kommer till information om matens säkerhet, skriver Livsmedelsverket.

Frågorna om inställningen till risker med mat ingick i den så kallade Eurobarometern, som med jämna mellanrum jämför européernas inställning till olika frågor.

I årets barometer framgår att svenskarna anser sig ha hög kunskap om risker med mat, men också att svenskar i regel oroar sig mindre än medborgare i andra länder.

Samtidigt toppar Sverige listan över tillit för informationen som kommer från myndigheter, konsumentorganisationer och forskare vid universitet eller offentligt finansierad forskningsorganisationer. De rör sig alla i spannet 92–96 procent som totalt litar på de informationskällorna.

Kändisar, bloggare och influerare har däremot inte mycket att hämta i fråga om förtroende Sverige. Endast tre procent av svenskarna litar på informationen från de grupperna – lägst i hela EU.

"Vi är så klart väldigt glada över det här resultatet. Mat och dricksvatten är viktiga frågor för människor", säger Livsmedelsverkets kommunikationschef Christina Lindahl enligt myndighetens hemsida.

Var maten kommer från är alltjämt den viktigaste faktorn för svenskarna när de görs sina val i matvarubutikerna, tätt följt av kostnaden. Det är en faktor som har ökat rejält jämfört med den senaste undersökningen 2019.

Knappt 1 100 svenskar deltog i undersökningen, som genomfördes i våras.

Fakta

Urval från EU:s Eurobarometern, med frågor om förtroende och kunskap om risker med mat.

Sverige: Var livsmedlet kommer från (55 procent), kostnad (50 procent) och smak (46 procent).

EU-snittet: Kostnad (54 procent), smak (51 procent) samt livsmedelssäkerhet och var livsmedlet kommer från (båda 46 procent).

Sverige: Ja: 51 procent. Nej: 49 procent.

EU-snittet: Ja: 70 procent. Nej: 30 procent.

Sverige: 63 procent håller med.

EU-snittet: 41 procent håller med.

Källor: Livsmedelsverket, Efsa (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet).