KÄRNKRAFTENS FRAMTID

Regler för ny kärnkraft ses över

Alla fossilfria energislag behövs, även kärnkraft, enligt energiminister Khashayar Farmanbar. Bild: Maja Suslin/TT

Kärnkraft (TT)

Regeringen har gett Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att se över regelverket för att möjliggöra ny kärnkraft med små modulära reaktorer.

Även möjligheten att förlänga livslängden för befintlig kärnkraft ses över.

– Det är viktigt att vi har moderna regelverk. Och att de också utvecklas i takt med att tekniken utvecklas, både för säkerheten och för svensk energiproduktion, säger energiminister Khashayar Farmanbar (S).

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har fått i uppdrag att identifiera behovet av nya regler som kan påverka förutsättningarna för att nyttja ny kärnkraftsteknik, som till exempel små modulära reaktorer.

Beslutet om uppdraget togs på regeringens sammanträde i torsdags, med miljöminister Annika Strandhäll som föredragande.

Forskning pågår

Nuvarande föreskrifter och regelverk är inte framtagna för den framtida tekniken, som ska göra det möjligt att serietillverka mindre reaktorer med kortare byggtider till följd.

Forskning kring reaktortekniken pågår, men den kan vara kommersiellt gångbar först om 15 till 20 år enligt myndigheternas uppskattningar, uppger Farmanbar.

– Än så länge finns ingen kommersiell kund någonstans i världen som får el från de här reaktorerna. Men på sikt skulle det kunna innebära ett tillskott, säger Farmanbar.

SSM ska också analysera förutsättningarna för tillståndsprövning av reaktortypen, inför en möjlig byggnation på en eller flera platser.

Ser över befintlig kärnkraft

I uppdraget ingår även att identifiera behov av åtgärder och utveckling av regelverket som kan påverka förutsättningarna för den redan befintliga kärnkraftsdriften.

"Att bygga ny storskalig elproduktion tar tid, och därför behöver vi se till att den kärnkraft som redan finns också används som den ska", skriver miljöminister Annika Strandhäll i en kommentar.

– Så länge ägarna ser en lönsamhet i verksamheten är vi positiva att de driver den vidare, säger Farmanbar, som framhåller att all fossilfri elproduktion är viktig när svensk industri och transportsektor ställer om, även kärnkraft.

Resultatet av arbetet med att identifiera behoven kring den befintliga kärnkraften ska redovisas till miljödepartementet senast den 28 februari 2023, övriga delar ska redovisas senast den 31 juli 2023.

Jonas Grönvik/TT