VALET 2022

Nu öppnar förtidsröstningen

Enligt Valmyndigheten kommer öppettiderna vara extra generösa i förtidsröstningslokalerna i år. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT

Politik (TT)

Allt fler väljer att utnyttja möjligheten att förtidsrösta. Och vissa väljare är särskilt tidigt ute.

– Nästan var fjärde förtida röst som avlades tidigare än en vecka före förra valet var en sverigedemokratisk röst, säger Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap.

Från och med i dag och ända fram till valdagen söndag 11 september går det att utnyttja möjligheten att förtidsrösta i någon av alla de lokaler som landets kommuner ställer i ordning.

Det enda som behövs är legitimation och röstkort.

"Påverkar valdeltagandet"

Allt fler tar tillvara på möjligheten. Var fjärde röst var en förtidsröst i valet 2006. Under förra valet 2018 ökade det till mer än var tredje röst – drygt 37 procent av rösterna.

Ännu fler kan det bli i år, konstaterar Anna Nyqvist som är kanslichef på Valmyndigheten.

– Covid-19 och smittspridning kan leda till en ökad vilja att förtidsrösta. Det har man sett i andra länder, säger hon och fortsätter:

– I ett flertal kommuner har man generösare öppettider än någonsin tidigare. Är man orolig för köbildning och smittspridning är förtidsröstning ett bra alternativ.

SD-väljarna först ut

Möjligheten att kunna få förtidsrösta är även bra för demokratin.

– Det påverkar valdeltagandet, det vet vi från våra studier att tillgänglighet till förtida röstningslokaler gör att fler människor kommer hinna rösta och ha möjlighet att rösta, säger Henrik Ekengren Oscarsson som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Vilka partisympatisörer är då bland de ivrigaste att använda sin möjlighet att förtidsrösta?

– I det senaste valet har det varit Sverigedemokraterna helt klart. Sverigedemokratiska väljare var kraftigt överrepresenterade – framför allt bland människor som röstade riktigt tidigt – före sista veckan under de första tio-elva dagarna av förtidsröstningen, säger Henrik Ekengren Oscarsson.

Går att ångra sig

Nytt för årets nationella val är att valhemligheten har stärkts. Den som röstar gör det ensam både vid ställ med valsedlar och bakom skärm – såvida det inte finns behov av assistans. Ingen ska kunna se vad man röstar på.

Skulle man sedan ångra sig och vilja rösta på något annat parti eller kandidat går det bra. Men då får man ta sig till vallokalen på valdagen för att få hjälp med proceduren.

– Det har blivit lite vanligare, tio tusen ungefär tog den möjligheten 2018. Det är inte så väl känt att man kan göra det, säger Henrik Ekengren Oscarsson och fortsätter.

– Det är en diskussion som förs om den möjligheten ska finnas, det orsakar extra arbete vid röstningen. Och det tar lite längre tid att räkna rösterna sedan bara för att den här möjligheten finns.

Anna Karolina Eriksson/TT

Fakta

Kommunerna bestämmer vilka lokaler som ska ha förtidsröstning.

Den som vill förtidsrösta tar med sig id-handling och röstkort.

Om du inte har id-handling kan en annan person intyga din identitet – såvida den personen kan legitimera sig.

I en lokal för förtidsröstning saknas röstlängd att pricka av att du har röstat. Det innebär att dina valkuvert och röstkort skickas vidare till din vallokal på valdagen.

Det är möjligt att ångra sin förtidsröst. För att göra det röstar man igen på valdagen i den vallokal man tillhör.

Man kan bara förtidsrösta en gång. Gör man det flera gånger blir alla röster ogiltiga.

I 2018 års allmänna val förtidsröstade 2,9 miljoner väljare. Det motsvarar drygt 37 procent av alla röster i det valet.

Av de som förtidsröstade i 2018 års val så ångrade sig 10 193 personer och röstade igen i sina vallokaler på valdagen. Det motsvarar 0,16 procent av de röstande.

Källa: Valmyndigheten och SCB