FRAMTIDENS PENSIONER

Så kan S ändå vinna pensionsfajten

Talman Andreas Norlén får svårt att tillåta regeringssidan att väcka ett förslag i kammaren på onsdag. Arkivbild. Bild: Jessica Gow/TT

Politik (TT)

Det kommer inte att gå att väcka regeringens pensionsförslag i kammaren på onsdag som S och C vill göra, anser KU:s tidigare kanslichef Magnus Isberg. Det är solklart, man kan inte rösta om ett förslag i kammaren som inte är berett, säger han till TT. Men det finns andra vägar.

Efter det att majoriteten i finansutskottet på måndagen stoppade möjligheterna för S, C, V och MP att lägga fram sitt kompromissförslag om pensionerna, vill de fyra partierna i stället lyfta förslaget under onsdagens budgetdebatt som föregår beslutet om vårändringsbudgeten.

Det är då upp till talmannen att bestämma om det är möjligt. Men det är det inte enligt Riksdagsordningen, anser Magnus Isberg.

I Riksdagsordningens 11:e kapitel 4:e paragrafen står det: “En ledamot som vill yrka bifall till eller avslag på ett förslag till beslut som behandlas i ett betänkande eller ett utlåtande ska lägga fram yrkandet under överläggningen.”

Nyckelorden här är “som behandlas i ett betänkande”.

Måste beredas

Regeringssidans kompromissförslag har inte behandlats i betänkandet, eftersom majoriteten i utskottet stoppade det.

– Nej, det går inte. Grundregeln är att alla yrkanden som ställs ska beredas. Man kan inte bara ta upp något i kammaren och besluta, säger Magnus Isberg.

– I så fall får man framställa ett yrkande om återremiss till utskottet så att ärendet får beredas, men då är vi ju tillbaka där vi var, säger han.

Om talmannen vägrar ta upp förslaget till beslut, kan en majoritet hänskjuta frågan för avgörande till konstitutionsutskottet, KU. Men där är samma majoritet som i finansutskottet, och det är heller inte sannolikt att KU skulle göra någon annan tolkning av Riksdagsordningen.

Ny proposition

Om kompromissförslaget inte får tas upp till beslut i kammaren, återstår regeringens ursprungliga förslag om att garantitillägg som ställs mot M, SD, KD och L:s förslag.

Här måste då Centern bestämma sig för om man ska rösta för regeringens förslag om garantitillägg, som man motionerat emot.

Men det finns en annan väg för regeringssidan: Man låter bli att yrka på sitt eget förslag i kammaren på onsdag.

Då kommer omröstningen enbart att handla om för eller emot högeroppositionens förslag. Eftersom det finns en majoritet i kammaren emot det, så faller det.

Då finns inget förslag alls.

Moment 22

Sen kan regeringen återkomma med en ny proposition med förslag om en extra ändringsbudget, som innehåller kompromissförslaget. Det kan inte högeroppositionen stoppa.

Finansutskottets ordförande Åsa Westlund (S) avfärdar inte tankegången.

– Vi tittar på alla vägar framåt. Det är många tips här på hur man kan göra, men vi har inte landat i hur vi kommer att agera. Men det är klart att vi är väldigt upprörda över att vi stoppas på det här byråkratiska sättet från att få det prövat i kammaren, säger hon till TT.

Centerns Martin Ådahl beskriver situationen som ett moment 22 för demokratin i riksdagen.

– Vi ska pröva om det går i kammaren i morgon och om det inte går får vi överväga vilka andra sätt som finns, för vi kommer att lägga det här till prövning av riksdagen i någon form, säger han.

Men riksdagen håller sin avslutning på onsdag, efter budgetomröstningen. Sen kommer sommaruppehållet.

– Det är ju en annan fråga, men man har ju visat under mandatperioden att det ibland kan gå gräsligt fort att få fram ett förslag och förkorta motionstiden. Sen kan riksdagen alltid sammanträda efter midsommar, säger Magnus Isberg.