Enigt KU kritiserar regeringen

Konstitutionsutskottet kritiserar regeringen och statsråd på flera punkter. Bild: Henrik Montgomery/TT

Politik (TT)

Ett enigt konstitutionsutskott (KU) kritiserar delar av regeringens hantering av pandemin. Regeringen får även kritik på andra punkter.

KU anser att det funnits otydligheter vad gäller ministrarnas förhållande till gruppen som hade den samordnande funktionen (GSS) under pandemin.

"Med tanke på den betydelse som GSS kom att ha är det tveksamt om det varit lämpligt att den statssekreterare som har lett GSS inte verkar ha varit underställd någon minister", skriver KU.

KU konstaterar att det är svårt att se att någon annan än statsministern kan ha ansvaret på statsrådsnivå för den samordnande funktionen.

KU anmärker också på att det inte funnits någon särskild grupp för närmast berörda ministrar under pandemin. Förutsättningarna för en samordnad och strategisk hantering inom regeringen hade sannolikt kunnat förbättrats, om så hade varit fallet, enligt KU.

Andersson får kritik

Utskottet har också anmärkningar vad gäller regeringens kontakter med Coronakommissionen.

KU konstaterar att det rimligen fanns en förståelse inom Regeringskansliet vilka handlingar som hade varit relevanta för kommissionen.

"Det bör då vara självklart för Regeringskansliet att verka för att kommissionen ska kunna ta del av handlingarna och uppgifterna", konstaterar KU.

Utskottet anser att Regeringskansliet hade kunnat hjälpa kommissionen mer aktivt med att identifiera uppgifter som kunde vara av intresse för kommissionen.

Statsminister Magdalena Andersson får också kritik av KU. I samband med presentationen av sin nya regering kommenterade hon förundersökningen gällande sexuellt ofredande som hade inletts mot infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Justitieministern får kritik

Magdalena Andersson sade att “det finns ingen tvekan om vad som hänt”.

Enligt KU borde Andersson ha undvikit att uttala sig på det sätt hon gjorde.

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) får också kritik av KU. Det gäller uttalanden han gjorde i samband med evakuering av tolkar och lokalanställda från Afghanistan.

Johansson ifrågasatte om det skulle vara förenligt med grundlagen att hjälpa tolkarna och hävdade också att det skulle röra ett mycket stort antal personer.

KU konstaterar att “uttalandena inte gav en rättvisande bild”. Utskottets slutsats är att det är “angeläget att en ministers uttalanden ger en så fullständig bild som möjligt av relevanta omständigheter”.

Kritik mot mellanlagring

Regeringen får även kritik för senfärdighet när det gäller beslutet om mellanlagring av kärnbränsle.

Regeringen fattade beslut i augusti 2021, men enligt KU borde det redan 2019 stått klart att det kunde bli aktuellt med ett beslut om utökad mellanlagring. Arbetet borde därför ha påbörjats tidigare, anser KU.

KU tar också upp kritiken mot att dåvarande statsminister Stefan Löfven och dåvarande finansminister Magdalena Andersson inte följde EU-nämndens beslut förra året att driva frågan i EU att kärnkraft ska klassas som hållbar.

Löfven hänvisade till att majoriteten i EU-nämnden inte återspeglade majoritetsförhållandena i riksdagen.

KU konstaterar att sådana situationer kan uppstå och slår fast att det är förenligt med gällande regler att avvika från EU-nämndens mandat i sådana fall.

Owe Nilsson/TT

Lars Larsson/TT