CORONARESTRIKTIONERNA

Restriktioner kan hävas i februari

Socialminister Lena Hallengren. Bild: Claudio Bresciani/TT

Nuvarande covidrestriktioner bedöms behövas i ytterligare i två veckor, meddelar regeringen och Folkhälsomyndigheten. Men om smittläget förbättras kan merparten börja avvecklas från 9 februari.

– Liv och hälsa hotas fortfarande. Vi har en extrem smittspridning med stor påverkan på samhällskritiska verksamheter, inklusive sjukvården och äldreomsorgen, säger socialminister Lena Hallengren (S).

– Folkhälsomyndigheten bedömer att nuvarande åtgärder lägger en broms på spridningen och givet det höga antalet fall behövs den bromsen ännu en tid.

Når kulmen

Enligt Folkhälsomyndighetens scenario når vi inom kort kulmen på den pågående smittovågen.

– Restriktionerna behöver vara kvar de närmaste 14 dagarna. Men om läget då har stabiliserats och om kulmen bedöms vara nådd och om vaccinationerna flyter på kan merparten av restriktionerna avvecklas från den 9 februari, säger Hallengren.

Nästa vecka återkommer regeringen med mer information om vilka restriktioner det kan handla om och i vilken takt avvecklingen kan ske.

Ny fas

Den senaste tiden har smittspridningen nått nivåer som vi aldrig tidigare har sett i Sverige, enligt Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell. Mörkertalet kan inte fastställas men myndighetens bedömning är att det är ungefär en halv miljon människor i veckan som nu insjuknar i covid-19.

– Bedömningen är att toppen nås under någon av de närmaste veckorna, säger hon.

Den stora smittspridningen leder till omfattande sjukfrånvaro, vilket riskerar att få allvarliga konsekvenser till följd av bemanningsproblem i hela samhället. Dessutom är belastningen inom sjukvård och äldreomsorg är fortsatt hög.

Avvärja rekyl

Även om antalet patienter som behöver intensivvård har stabiliserats de senaste veckorna stiger antalet covidpatienter i behov av slutenvård. Den omfattande smittspridningen leder även till en kraftig ökning av fall på särskilda boenden, enligt Tegmark Wisell.

– Vi kan samtidigt nu allt tydligare se att pandemin har gått in i en ny fas. En hög vaccinationstäckning skyddar många mot allvarlig sjukdom och död.

Att många nu är vaccinerade och att omikronvarianten leder till mildare sjukdom har också gjort att vi nu befinner oss i ett nytt läge.

– Vi bedömer att ytterligare två veckor ska vara tillräckligt för att klara oss förbi puckeln. Under denna tid hinner ytterligare ungefär en miljon människor få möjlighet att vaccinera sig, säger Tegmark Wisell om de förlängda restriktionerna.

För att inte få en allt för kraftig rekyl av smittspridning kommer dock vissa åtgärder behöva kvarstå ytterligare en tid även efter den 9 februari. Det gäller inte minst åtgärder för att skydda de allra äldsta och svagaste.