DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Kritiken: Företagen beskattas för kemikalier som inte finns

Pernilla Enebrink, vd för ElektronikBranschen. Bild: Vegard Grøtt / NTB scanpix / TT, Mostphotos, Pressbild

Trots att skadliga ämnen tagits bort tvingas företag att betala straffskatt. Ett nytt förslag från regeringen kan dessutom höja beskattningen. ”Det är faktiskt helt galet”, säger Pernilla Enebrink, vd för Elektronikbranschen till TN.

Skatten på kemikalier i viss elektronik, den så kallade elektronikskatten, infördes den 1 juli 2017 och är en del av regeringens strategi för att minska skadliga kemikalier i samhället. Skatten berör bland annat datorer, telefoner, vitvaror och TV-apparater.

Sedan skatten infördes har kritiken varit hård från branschen och även från myndigheter. Skatten utvärderades av Kemikalieinspektionen och Skatteverket 2020, då konstaterade myndigheterna att förekomsten av klor, brom och fosfor i flamskyddsmedel inte har minskat till följd av skatten.

– Vi är kritiska till att skatten ens existerar. Den har ingen miljöstyrande effekt utan är bara ett kassaflöde in till staten. När även myndigheterna kommit fram till detta är det svårt att förstå varför man kan vilja ha kvar den. Jag hoppas att man ska ta sitt förnuft till fånga och drar tillbaka skatten, säger Pernilla Enebrink, vd för Elektronikbranschen, en branschorganisation för leverantörer och handlare inom konsumentelektronik, foto och service.

För att möta kritiken har regeringen nu presenterat ett nytt förslag som ska förenkla och förtydliga elektronikskatten. I skattens nya utformning kommer avdrag enbart påverkas om varan innehåller brom, klor eller fosfor. Om ett ämne är additivt eller reaktivt tillsatt* ska inte påverka avdragsrätten.

”Företag som har kunnat påvisa att de saknar de utpekade ämnena har ändå tvingats betala skatt”

De varor som inte innehåller klor eller brom kommer att medges avdrag på 50 procent av skatten och de som dessutom inte innehåller fosfor medges avdrag med 95 procent. Enligt förslaget blir skatten 11 kr per kilo av den skattepliktiga varans nettovikt för vitvaror och 154 kronor per kilo för annan elektronik. Robert Lönn, skattejurist på Svenskt Näringsliv, menar att det är orimligt att företag ska beskattas trots att de lyckats fasa ut de kemikalier som skatten avser att träffa.

– Då skatten införts med miljömotiv bör avdraget vara 100 procent om de skattepliktiga produkterna inte innehåller de ämnen som skatten avser att träffa. Att det ska vara möjligt att kunna få full avdragsrätt är en hygienfråga för skattens trovärdighet som miljöstyrmedel.

Pernilla Enebrink menar att det har varit krångligt för företagen att hantera skatten.

– Många har valt att betala maxskatt och inte göra avdrag då den administrativa bördan har varit för stor. Och de företag som har kunnat påvisa att de saknar de utpekade ämnena har ändå tvingats betala skatt. Det är faktiskt helt galet.

Kan bli ännu dyrare

Enligt henne kommer nya förslagen innebära att skatten blir högre.

– Förut har företagen kunnat göra avdrag om de har kunnat påvisa att ämnena är reaktivt tillsatta, men nu tas den möjligheten bort, vilket innebär att det kommer att bli dyrare för företagen och de tvingas betala mer i skatt.

– Man måste komma ihåg att de här ämnena finns i produkter för att det finns höga säkerhetskrav. Det är alltså svårt att på kort sikt byta ut alla de ämnena, även om det kommer att vara möjligt på längre sikt.

Hon betonar att skatten ändrats flera gånger och att det hade varit bättre att fokusera på att fasa ut och förbjuda farliga ämnen på EU-nivå.

– Det här är produkter som inte görs enbart för en svensk marknad, utan de skapas för en europeisk och global marknad.

Robert Lönn, skattejurist på Svenskt Näringsliv. Bild: Ernst Henry

– Givet att skatten behålls är det positivt att elektronikskatten förenklas och att distinktionen mellan reaktivt och additivt tillsatta ämnen tas bort, säger Robert Lönn.

Kritiken: Borde aldrig ha införts

Förändringen kommer att underlätta företagens administrativa hantering samt myndigheternas kontroll. Däremot är det tveksamt om förenklingarna leder till att skatten blir mer miljöstyrande, menar han.

– Vi anser fortfarande att elektronikskatten aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten är ett ineffektivt sätt att försöka få en global industri att ställa om tillverkning av produkter för ett mindre lands konsumtion.

– Då de produkter som omfattas av den svenska skatten på elektronik tillverkas och säljs på global nivå bör arbetet med att minska farliga ämnen i dessa produkter hanteras bäst på EU-nivå.. Att klä fiskala skatter i miljöargument riskerar att undergräva förtroendet för både miljöskatter och miljöpolitiken, säger han.

*Reaktivt tillsatt förening är en förening som är bunden till en stabil polymer genom en kemisk reaktion och bildar kovalenta bindningar.

*Additivt tillsatt förening är en förening som är tillsatt på annat sätt än reaktivt.

Källa: Regeringen