DEN SVENSKA INDUSTRIN

Kritiken: EU:s klimatförslag hindrar grön omställning

Eva Blixt, forskningschef på Jernkontoret, Karin Nilsson, expert inom miljöpolicy på Svenskt Näringsliv. Bild: Pia Nordlander, Ernst Henry

EU-kommissionens nya miljöförslag bromsar industrins klimatomställning, menar Svenskt Näringsliv och Jernkontoret. ”Jag är djupt oroad”, säger Jernkontorets forskningschef i ett pressmeddelande.

Som en del av initiativet ”Europeisk grön giv” vill EU-kommissionen revidera industriutsläppsdirektivet för att minska industrins klimatpåverkan. Enligt Svenskt Näringsliv kan EU-kommissionens förslag ha motsatta konsekvenser för den gröna omställningen.

Innovation och investeringar kan hämmas med ett nytt industriutsläppsdirektiv, menar Svenskt Näringsliv. Bland annat riskeras förlängda tillståndsprocesser, motsättande lagstiftning och att verksamheter inte kan mäkta med kravnivåerna.

”Det måste också finnas en acceptans för att det i den gröna omställningen kommer att behövas mer energi för att minska luftutsläpp men också för att kunna producera mer resurseffektiva och klimatsmarta produkter”, skriver Karin Nilsson, miljöpolicyexpert på Svenskt Näringsliv, i en kommentar på organisationens hemsida.

Även stål- och järnindustrins branschorganisation Jernkontoret varnar för företags försämrade möjligheter att skapa konkurrenskraft, tillväxt och gröna produktioner om förslaget går igenom.

– Omställning till hållbar produktion pågår redan i svensk järn- och stålindustri. Jag är djupt oroad över hur detta kommer påverka vår industri och möjligheterna till omställning, säger Eva Blixt, forskningschef på Jernkontoret, i ett pressmeddelande.

Svenskt Näringsliv: EU-förslag riskerar motverka grön omställning

TN: Jernkontoret befarar längre tillståndsprocesser med nytt direktiv