KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Litium till havs – ett grönare alternativ

Bild: Hasse Holmberg

Litium som används i batterier har en stor roll i den så kallat gröna omställningen, rapporterar Vetenskapsradion. Men utvinning i gruvor har stor påverkan på natur och miljö. Däremot skulle litium utvunnet ur havsvatten kunna vara ett grönare alternativ.

Litiumkarbonat finns nämligen i oändliga mängder i världshaven. På fyra år skulle vi kunna bygga en litiumutvinning baserat på havsvatten, enligt uppskattningar från kemisten Chris Fellows som arbetar med att utveckla utvinning av mineraler ur resterna från avsaltningsverk i Saudiarabien.

Det gröna litiumet skulle dock bli dyrt vilket kräver att investerare är redo för att betala den extra gröna premien.

Vetenskapsradion: Litium från havsvatten kan göra elbilsbatteriet grönare