ELKRISEN

MP-toppen: Därför behövs kärnkraft – ”Ekvationen måste gå ihop”

Henrik Ölvebo (MP), kommunalråd i Gällivare kommun, menar att hela Sverige måste ta ansvar för energiförsörjningen. ”Jag önskar att vi slipper fler diskussioner om kärnkraft versus vindkraft. Nu är det bättre att fokusera på att lösa elbehoven”, säger han. Bild: Pressbild, Johan Nilsson/TT

Nyligen rapporterade TN om att vindkraftssatsningar bromsas i kommuner där MP är med och styr. Nu öppnar Henrik Ölvebo (MP), kommunalråd i Gällivare kommun, för diskussioner om alla elslag. ”Jag ser att kärnkraften behövs, sen om det betyder att vi ska utöka med nya reaktorer eller om vi ska kräma ur mer ur det vi har kan diskuteras”, säger han till TN.

Häromdagen rapporterade TN om att vindkraftsansökningar har större sannolikhet att stoppas om Miljöpartiet sitter med i den styrande koalitionen i kommunen. Forskaren bakom studien menar att målkonflikter inom MP driver denna utveckling, inte minst eftersom den lokala miljöpåverkan ute i kommunerna tillmäts stor vikt.

– Resultaten höjer en del ögonbryn, sa IFN-forskaren Erik Lundin till TN.

Kritiken: Debatten präglas av missförstånd

Henrik Ölvebo (MP), kommunalråd i Gällivare kommun, berättar att de just nu sitter i tuffa diskussioner om en stor vindkraftsetablering i Gällivare och Boden. Det handlar om Vattenfalls projekt Storlandet, där det planeras för drygt 300 vindkraftverk á 295 meter för att klara industrins omställning.

– Generellt är vi positivt inställda till vindkraft, men det är klart att en etablering synas hårt utifrån lokala variabler. Eftersom vi i grunden tänker miljömässigt och socialt hållbart kommer det alltid att bli hårdare strider. Vindkraften ger ju en lokal miljöpåverkan, säger han och fortsätter.

– Men på något sätt måste man ändå sätta in det i en större kontext kring energiförsörjningen och utmaningarna vi har framåt.

Henrik Ölvebo anser att det krävs bättre incitament för att kommuner och närboende ska säga ja till ny vindkraft men menar samtidigt att det stora problemet är att den nationella debatten präglas av missförstånd, och att vissa kommuner tror att någon annan ska lösa problemen åt dem. I vissa delar av landet är ”not in my backyard-argumenten” starkare än på andra platser, konstaterar han.

– Det finns någon sorts föreställning i elområde 3 och 4 (södra Sverige, reds anm.) att vi i norr kommer att kunna exportera en massa el till dem framöver. Men så är ju inte fallet. När gruv- och stålindustrin ställer om så kommer ju elproduktionen vi bygger här uppe att behöva användas här och ingen annanstans, säger han.

”Viktigt att hela Sverige tar ansvar för energiförsörjningen.”

Han menar att det ändå byggs en del vindkraft i norr, trots alla överlappande intressekonflikter. Men behoven framåt är enorma.

– När man sitter här uppe och vänder och vrider för att kunna bygga mer och sen ser en kommun i elområde 4 stoppa ett vindkraftsprojekt för att det skymmer utsikten eller ger en dålig landskapsbild så blir man lite lätt upprörd som kommunalråd i Gällivare, säger han.

Du säger att ni har tuffa diskussioner just nu om att bygga vindkraft i Gällivare. Kommer ni att hitta en lösning till slut?

– Alltså, jag vet inte hur det kommer att lösa sig, vi har inte tagit ställning ännu. 300 vindkraftverk sätter sig på landskapsbilden ganska radikalt, och så har vi riksintresse för rennäring och överlappande naturreservat och nationalparker och intressen för friluftsliv att ta hänsyn till. Det är inte enkelt att få ihop ekvationen och därför är det så viktigt att hela Sverige tar ansvar för energiförsörjningen, säger han och lägger till.

– Just nu är det tufft, det kommer att bli en lokal miljöpåverkan, det måste vi miljöpartister vara medvetna om. Men samtidigt måste vi också sätta in det i den större kontexten kring hur vi ska fasa ut kol och olja från exempelvis industrin.

”Jag ser att kärnkraften behövs.”

Henrik Ölvebo anser att den nationella debatten har fokuserat för mycket på att ställa kraftslag emot varandra, i stället för att se att allt kommer att behövas. Elbehoven kommer mer än fördubblas, konstaterar han.

– Det som är snabbast att bygga idag är landbaserad vindkraft men det kommer att krävas mer än det, säger han.

Du är inne på att inte ställa kraftslag emot varandra, så hur ser du på kärnkraftssatsningar?

– Jag personligen, även om det inte är partiets uppfattning, tror att vi behöver ompröva eller i alla fall ha en diskussion om kärnkraftens roll. Utifrån hur snabbt det går i näringslivet med gruv- och stålindustrins omställning så kommer det att krävas betydligt mer elkraft, annars kommer de inte kunna plocka bort kol och olja. Jag ser att kärnkraften behövs, sen om det betyder att vi ska utöka med nya reaktorer eller om vi ska kräma ur mer ur det vi har kan diskuteras. Jag vill inte stänga några dörrar, ekvationen måste ju gå ihop, säger han.

Efter beskedet om att Per Bolund avgår som språkrör för MP har Henrik Ölvebo varit ett av namnen som nämnts i diskussionerna om potentiella efterträdare, till exempel av Tomas Ramberg i DN. Bild: Pressbild

Svenska kraftnät larmade häromdagen om att ekvationen inte går ihop och att satsningar i norr kan vara hotade.

– Det är det jag är inne på och som jag tycker missas i den nationella debatten. Även vätgasens roll och potential tycker jag försvinner lite i debatten. Poängen är att se elsystemet som en helhet, där allt behövs. Jag skulle vilja se en bred politisk och konstruktiv diskussion om hur vi löser de stora problemen. Som läget är nu är det lite sorgligt, tyvärr, säger han.

Hur tycker du att MP på riksnivå hanterar målkonflikter som finns inom partiet och som kan stoppa satsningar ute i landet?

– Jag tycker att partiet på riksnivå har en bra kommunikation och en bra tanke. Däremot är jag inte säker på att det har gått ut till alla lokalavdelningar hur det faktiska behovet ser ut och att mycket av behovet som kommer nu är sprunget ur att man faktiskt ställer om befintlig industrin, det är liksom inte ny exploatering som sker, utan industri som fasar ut kol och olja. Jag är inte säker på att alla miljöpartister ute i landet har den bilden, så det behöver kommuniceras ut bättre i partiet att det finns nyanser i omställningen.

Vill slippa fler diskussioner om kärnkraft mot vindkraft

Industrin har kommit till en punkt där det är lönsamt att ställa om snabbt och där det går att göra affärer på det, menar han. Nu handlar det också om att komma först.

– Det verkar inte ha gått ut till alla lokalavdelningar, säger han.

När det gäller vindkraften vill Henrik Ölvebo nu diskutera hur mål- och intressekonflikter kan lösas snarare än att fastna i gammalt tänk. Det behövs bättre incitament och hela Sverige behöver ta ansvar, menar han.

– Det är rimligt med någon form av ersättning till de som drabbas, de är ju med och löser ett samhällsproblem. Men jag tycker inte att projektören ska stå för kostnaden, det hade varit bättre med en slags fastighetsskatt som i Norge. Annars är risken att man hamnar i knepiga förhandlingar där kommuner är helt olika riggade för detta, säger han.

– Jag önskar att vi slipper fler diskussioner om kärnkraft versus vindkraft. Nu är det bättre att fokusera på att lösa elbehoven.