KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Rapport: Fler småföretag jobbar mer hållbart

Maria Rosendahl, näringspolitisk chef på Teknikföretagen Bild: Viktor Fremling

Kunderna som vill ha ett hållbart erbjudande ökar hos de mindre industriföretagen. Det visar Teknikföretagens hållbarhetsenkät. Dessutom arbetar sex av tio företag mot mätbara hållbarhetsmål.

– Teknikföretagens medlemsföretag fortsätter att driva på hållbarhetsarbetet och dessutom att de har höjt ambitionsnivån. Industrin har tagit ledningen i omställningen och den är till stor del affärsdriven, säger Maria Rosendahl, näringspolitisk chef på Teknikföretagen, i en kommentar.

Teknikföretagen har genomfört en enkät om hållbarhetsarbete bland sina medlemsföretag. Svaren visar att 6 av 10 företag bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete och har definierat och arbetar mot mätbara hållbarhetsmål.

Enligt företagen är hållbarhet en affärsstrategisk fråga. Främsta drivkraft är att det stärker varumärket, skapar högre kundnytta och att det bidrar till innovationskraften i företaget. Både kunder och investerare efterfrågar i allt högre utsträckning leverantörer med ett hållbart produkterbjudande.

Men företagen vill också att det ska bli enklare att arbeta hållbart. Mer än hälften, 56 procent, vill ha mer stöd och information om lagar som gäller hållbarhet. Nästan en tredjedel, 29 procent, menar att de behöver rekommendationer eller exempel på hur de ska komma igång med sitt hållbarhetsarbete.

– Med den omfattande lagstiftning som inte minst kommer via EU, är det av stor vikt att näringslivet får det stöd och den information som behövs för att lagverken ska kunna efterlevas, säger Maria Rosendahl.

Läs Teknikföretagens hållbarhets undersökning.