KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Prisregn för nytänkande och hållbara företag

Kinnaprs hållbarhetschef Johanna Ljunggren och kommunikationschef Ann Cederwall jublar åt priset i kategorin Hållbarhet i TMF Nova. /Foto: Clement Morin. Bild: Clément Morin

Företag med cirkulära produkter, världssäljande ljudabsorbenter och energieffektiva konstruktionslösningar prisas med Trä- och Möbelföretagen utmärkelse TMF Nova.

I årets upplaga av TMF Nova delas det ut i kategorierna hållbarhet, exportframgång, teknisk innovation samt specialkategorin Hedersnovan, som går till en person som gjort avtryck i branschen.

Möbelföretaget Kinnarp får pris för hållbarhet för sin framsynthet att skapa cirkulära produkter.

Zilenzios lyckade satsning i USA för ljudabsorbenter är en förebild för branschen och äras med priset för exportframgång.

Vidare belönar IsoTimber för sin tekniska innovation för att aktivt ha deltagit i branschens forsknings- och utvecklingsprojekt kring cirkularitet och minskade klimatavtryck med energieffektiva konstruktionslösningar.

Slutligen blir Mikael Olsson årets Hedersnovan, som i tidigt ålder kom i kontakt med trähusindustrin och därefter haft höga ledarpositioner där han har genomgått hela spektrat – upp- och nedgång, framgång och motgång.

Pressmeddelande: TMF Nova – branschutmärkelse i fyra kategorier: Exportframgång, hållbarhet och branschnytta prisade