KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Professor: Så blir vi klimatneutrala utan tillväxttapp – ”Inte en svår omställning”

John Hassler, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, menar att det nu är dags att göra överenskommelser om implementering. Bild: Thomas Hartwell/AP Photo, Anders Wiklund / TT

En övergång till klimatneutralitet kan genomföras på två till tre decennier utan negativa effekter på tillväxten, menar professor John Hassler. "Det är alltså inte en svår omställning för våra ekonomier att hantera, men det måste få ta lite tid”, säger han till TN.

På FN:s stora klimatkonferens COP27 i Sharm el Sheikh i Egypten samlas makthavare från hela världen för att diskutera klimatomställningen.

Det är svårt att bedöma vilken betydelse den här typen av möten har, menar John Hassler, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

– Det är tveklöst så att vi måste hitta en global överenskommelse för att hantera de utmaningar som finns. I vår forskning har vi analyserat vad som skulle hända om till exempel inte Kina ställer om, då måste resten av världen ha uppemot 20 gånger så höga priser på utsläpp, jämfört med om Kina skulle vara med.

Överdriver svårigheterna

Han menar att det finns en utbredd missuppfattning att svårigheterna med att nå klimatneutralitet är överväldigande stora.

– Vår forskning visar att våra ekonomier är så pass flexibla att en övergång till klimatneutralitet kan genomföras på två till tre decennier utan negativa effekter på tillväxten. Det är alltså inte en svår omställning för våra ekonomier att hantera, men det måste få ta lite tid.

Han menar att klimatomställningen är en mindre genomgripande strukturomvandling än liknande omställningar som övergången till industrisamhället eller digitaliseringen.

– Om vi ser till det analoga samhället så kommer det att avveckla sig självt i takt med digitaliseringen. Men för att avveckla det fossila samhället så krävs det att man inför ett antal, ganska hårda, regler som till exempel utsläppshandelssystem.

Det är alltså avgörande att reglerna kommer på plats och de måste även uppfattas vara politiskt, socialt och ekonomiskt acceptabla.

– Men det borde inte vara något stort problem och allt pekar på att vi i Europa kommer klara det. Framförallt när vi ser till vad som är på gång på EU-nivå vilket bland annat är en utveckling av det nuvarande utsläppshandelssystemet och ett försäljningsstopp på nya bilar och lätta lastbilar som drivs av bensin- eller diesel från och med 2035.

Koldioxid kan inte vara ’up for grabs’

Han lyfter fram breda lösningar som det europeiska utsläppshandelssystemet som en helt avgörande del i omställningen.

– Koldioxid är en naturresurs som bara finns i begränsad mängd. Den kan inte vara ’up for grabs’, det vill säga att den är fri för alla att använda hur mycket man vill.

– Det europeiska utsläppshandelssystemet är klart och tydligt. Man får direkt kontroll över utsläppen och man kan på förhand bestämma hur snabbt utgivningen av utsläppsrätterna ska trappas ned.

John Hassler, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, presenterar årets Nobelpris i ekonomi under en pressträff på Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm. Bild: Anders Wiklund/TT

Det klimatpolitiska problemet är inte att det händer för lite i Sverige och EU, utan att det händer för lite i resten av världen. Därmed borde den politiska diskussionen ändras, menar han.

– Man borde skifta fokus från utsläppen i Sverige och EU då det inte är där problemet finns. Problemet handlar om hur vi ska få med resten av världen. Och det kan man bland annat göra genom tekniköverföring och handelsavtal men även genom att hjälpa fattigare länder med finansiellt stöd till infrastrukturinvesteringar.

”För att få Kina att ställa om är handel, diplomati och tekniköverföring helt centralt.”

Han menar att det finns ett stort fokus på målsättningar, men att det nu är dags att göra överenskommelser om implementering. Att Kinas president Xi Jinping lovat att landet ska vara klimatneutralt 2060 inger hopp, menar han. Men för att få trovärdighet krävs även att landet visar upp vilka styrmedel man vill använda för att nå dit.

– Kina behöver inte ekonomiskt stöd från väst, det kan vissa andra länder behöva. Men för att få Kina att ställa om är handel, diplomati och tekniköverföring helt centralt.

Vill ha lösningar på ”hög nivå”

En av de som kommer att vara på plats i Egypten på mötet är Marie Trogstam, avdelningschef hållbarhet och Infrastruktur på Svenskt Näringsliv.

– Från Svenskt Näringslivs sida vill vi ha lösningar på så hög nivå som möjligt, så ett globalt pris på koldioxid vore väldigt bra för våra svenska företag, säger hon.

Men hon menar också att för att få till klimatomställningen behövs ett helhetsgrepp, där en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt är viktig för att kunna investera både i uppskalning av befintliga teknologier och att innovera nya konkurrenskraftiga och klimatsmarta lösningar.

Marie Trogstam, avdelningschef hållbarhet och Infrastruktur på Svenskt Näringsliv. Bild: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Svenskt Näringsliv har tagit fram en rapport om svensk exports globala klimatnytta, som visar att den minskar de globala utsläppen i nivå med hälften av Sveriges nationella utsläpp.

– Om vi kan ge svenska bolag förutsättningar att fortsätta driva på och accelerera omställningen så finns det en enorm potential, säger hon.

Svenska företag gör avtryck

Hon betonar att på ett nationellt plan måste fokus ligga på att snabba upp miljötillstånd och att garantera tillgång till fossilfri el när och där den behövs.

– Men för att få ut svenska bolags lösningar också på en global marknad är det viktigt att också se kapacitetsstärkande insatser till exempel när det gäller tekniskt och finansiellt bistånd, så att förutsättningar ges även till utvecklingsekonomier att ställa om.

– Just transition är ett övergripande tema under klimatkonferensen COP27 och där ser jag att svenska bolag med sina produkter och tjänster har stora möjligheter att utgöra en viktig del, säger hon.

Hur kan det nuvarande säkerhetspolitiska läget påverka klimatomställningen?

– Det är självklart så att omvärldsläget är oroande på alla sätt, men jag möter så många både små och stora bolag som verkligen har konkreta lösningar för att mildra klimatförändringen och för klimatanpassning. Så jag ser ändå stora möjligheter att vi ska kunna hålla fokus på 1,5-gradersmålet trots ett oroligt omvärldsläge.