ELKRISEN

Leksands Knäckebröd hårdsparar el – ändå dubblas elräkningen

Peter Joon, vd Leksands Knäckebröd, pekar ut de effektivaste sätten att spara energi. Bild: Lars Dahlström

Leksands Knäckebröd har lyckats spara minst fem miljoner kronor genom att minska energispillet. ”Vi har gjort det mesta som går att göra”, säger vd:n Peter Joon och radar upp de effektivaste åtgärderna. Ändå har elräkningarna ökat med 15-20 miljoner kronor.

Leksands Knäckebröd har länge legat i framkant när det gäller att motverka energispill och onödiga kostnader.

– Ja, det törs jag säga. Vi har gjort det mesta som går att göra, säger vd:n Peter Joon.

När det gjorts externa energiutredningar på företaget har utredaren haft svårt att komma med förbättringsförslag.

– Hos oss hittade de ingen förbättring som betalade sig själv på tre år. Den bästa förbättring de hittade betalade sig på sex år. Det har mest blivit ett kvitto på att vi har jobbat på ett strukturerat sätt i alla år. Men det är klart att det alltid går att göra mer, säger han.

”Vi har egentligen haft en kultur av energieffektivisering i alla år.”

Att energieffektivisera ligger i företagets DNA, berättar Peter Joon, som leder den sjätte generationen i familjeföretagets historia.

– Vi har egentligen haft en kultur av energieffektivisering i alla år. Redan på 50-talet sattes det in värmeväxlare på ugnarna för att återvinna och ta vara på spillvärmen. Det här har vi sysslat med långt före olje- och klimatkriser, säger han.

Peter Joon menar att de flesta företag gör vad de kan för att effektivisera och hålla nere kostnader, men att frågan såklart har aktualiserats i och med de rusande elpriserna och larmen om att elen inte räcker. Det går alltid att göra mer, men poängen är att företaget inte börjar på noll, menar han.

Redan på 80-talet började den dåvarande produktionschefen att prata om livscykeltänk, en tanke som har genomsyrat verksamheten sedan dess. Det handlar om verkningsgrad på motorer, maskiner och så vidare och att inte bara titta på pris. Det handlar om att löpande förfina, effektivisera och tänka mer långsiktigt när det gäller kostnader, slöseri och miljö, betonar han.

– Det är ett tänk som vi har haft med oss hela tiden och som har betalat sig över åren, säger han.

Sparat miljoner på att återvinna värme

Enligt Peter Joon har livscykeltänket inneburit energibesparingar på flera miljoner kronor årligen. Bara systemet för att återvinna värme från ugnarna sparar omkring 300 kubik olja om året, vilket i siffror innebär en kostnadsminskning på omkring tre miljoner kronor om året för företaget, förklarar han.

– Med dagens penningvärde är den årliga besparingen närmare fem miljoner kronor, säger han.

”Är man ett lite större företag så lönar det sig nästan att ha en person på heltid som bara söker efter tryckluftsläckor.”

Men det är bara en av de åtgärder som Peter Joon radar upp. Den kanske bästa åtgärden på kort sikt är att åtgärda läckande tryckluft, tipsar han. Det är en enorm energitjuv som drabbar i princip alla industriföretag på ett eller annat sätt, menar han.

– Det är alltid en överraskande stor effektivisering. Det finns alltid tryckluft som läcker och här kan mängder med företag spara pengar. Är man ett lite större företag så lönar det sig nästan att ha en person på heltid som bara söker efter tryckluftsläckor. För gör man en sådan sökning på rätt sätt så kan du lätt hitta läckage på 3-400 000 kronor, säger han.

– Det gäller att bygga bort och täta. Vi har sparat hundratusentals kronor på att åtgärda läckage från maskiner och motorer, säger han.

Investerar för generationer

Peter Joon återkommer till livscykel- och energitänket. När de köper maskiner tittar de alltid hur energieffektiv produkten är jämfört med de alternativ som finns. Och när företaget bygger en fastighet eller bygger ut så pratar de om att investera för generationer.

– Vi tänker dubbelt så tjocka väggar och dubbelt så tjock takisolering. Det ska kunna stå i hundra år, säger han.

Många bäckar små brukar man säga, och det stämmer, menar Peter Joon. Samtidigt är det lätt att jaga mygg och svälja elefanter. Att släcka ledlampor överallt och hela tiden sparar inte mycket jämfört med andra åtgärder, som till exempel om man har en markvärmeslinga som ligger och drar mycket energi. Det gäller att göra rätt saker, betonar han.

– Mitt tips är att man gör en energiutredning på företaget och börjar bocka av de stora effektiviseringarna som går att göra. Annars är risken att man bara gör fel saker, säger han.

Kommer inte runt prisökningarna

Men trots energibesparingar för flera miljoner varje år så drabbas Leksands Knäckebröd hårt av de rusande elpriserna. Företaget har trots allt ugnar som måste gå varma och insatsvaror som måste köpas in.

– Bara på elen har vi haft kostnadsökningar på 15-20 miljoner kronor i år, en ökning på 127 procent. Det kan ställas mot vår normala årsvinst på runt 10 miljoner kronor. Sedan har vi ju ökade kostnader på spannmål och annat. Så det är klart att det inte går runt, säger han och fortsätter.

– Vi kommer inte runt prisökningarna oavsett hur energieffektiva vi är. Vi klarar oss inte utan ugnarna så den energin måste vi stoppa in. Sen att vi inte har så mycket spill är ju bra, men inte tillräckligt, säger han.

Peter Joon anser att den svenska elkrisen till stor del är politiskt driven. Dels på grund av uppdelningen av olika elområden, dels på grund av avveckling av kärnkraft utan att det dimensionerats för kraftöverföring söderut. Han menar att politikerna har agerat naivt.

– Energikrisen är ju det som driver upp priserna på allt just nu. Vi ser en energidriven inflation i Sverige som inte hade behövt vara riktigt så här illa, säger han.