ELKRISEN

Industrijätte befarar absurda elpriser: ”Lågt att skylla på Putin”

Bild: Mostphotos, Pressbild

”Det är inte Putin som saboterat elsystemet, det har vi klarat av helt själva”, säger Ola Ringdahl, vd på Lindab med drygt 1 000 anställda. Nu varnar han för att de ”absurda” elpriserna omöjliggör satsningar och att investeringar lämnar landet.

Elpriserna fortsätter att ticka uppåt. Under måndagen låg elpriset i södra Sverige, elområde SE4, på rekordhöga 5,8 kronor per kilowattimme, enligt data från elbörsen Nordpool. I elområde SE3 landade priset på 4 kronor per kilowattimme, medan elen i norra Sverige däremot handlades för runt 8 öre. Ett av de företag som drabbas av de höga elpriserna är Lindab Group, en internationell koncern som servar byggbranschen med ventilationslösningar. Lindab har 1 100 anställda i Sverige med fyra fabriker och har sitt huvudkontor och största delen av sin svenska verksamhet i Skåne.

– Den största påverkan just nu är att kostnaderna ökar kraftigt såklart. Men nu lurar även risken för blackouts runt hörnet, vilket är något vi måste tänka på. Den svenska industrins konkurrenskraft har tidigare byggt på tillförlitlig elförsörjning, och relativt låga elpriser, nu har vi varken eller. Det är en katastrof för svenskt näringsliv, säger Ola Ringdahl, vd på Lindab.

– På bara några år har våra elkostnader ökat med flera hundra procent, vilket innebär många miljoner som vi drabbas av i form av ökade kostnader.

”I södra Sverige har vi idag oförutsägbara och höga elkostnader, vilket kan leda till att fler investeringar i stället görs utomlands.”

Han menar att de försöker motarbeta de ökande elkostnaderna på flera sätt. Dels handlar det om energieffektivisering.

– Men det innebär också att vi måste föra vidare kostnadsökningarna till våra kunder, då vi inte kan absorbera alla de ökade kostnaderna. Men då vi inte alltid kan konkurrera med företag som inte har samma höga elkostnader så är det inte alltid möjligt att föra över kostnadsökningarna på kunderna.

För ett företag som har skenande kostnadsökningar innebär det en ökad försiktighet, konstaterar han.

– Då måste man se om man kan spara in på annat, som till exempel personal. För vår del har vår förmåga att anställa nytt och att ha pengar till löner minskat.

– Det drabbar arbetsmarknaden, och om det här blir en permanent situation där basvaror, som el, är så höga, så funderar man självklart på var man vill genomföra nästa investering. I södra Sverige har vi idag oförutsägbara och höga elkostnader, vilket kan leda till att fler investeringar i stället görs utomlands.

”Det finns inget annat sätt att komma till rätta med detta än att skapa betydande ny elproduktion i hela Sverige.”

Ola Ringdahl har under flera år lyft fram sin oro för det svenska elsystemet och vad det kan innebära för den svenska industrin. Nyligen meddelade bageriföretaget Pågen att man tvekar på att bygga ett nytt bageri i Landskrona i Skåne.

– Det här kommer omöjliggöra satsningar som kräver mycket el. Det här är ett hot mot hela elektrifieringen.

– Det finns inget annat sätt att komma till rätta med detta än att skapa betydande ny elproduktion i hela Sverige. Det handlar då om att öppna upp kärnkraftverken igen och bygga nya. Dessutom måste vi avskaffa elprisområdena.

Flera hundra procent dyrare

Sverige delades 2011 upp i fyra olika elområden och vilket pris man betalar för elen skiljer sig beroende på vilket elområde man är verksam inom. I flera år har sydsvenska företag som är verksamma i elprisområde 4, bland annat Lindab, betalat mer för elen än övriga Sverige. Förutom att Lindab har fabriker runt om i Europa och i Skåne finns även en fabrik i Luleå, där det i dagsläget inte alls finns samma problem.

– Den fabriken har inte alls påverkats, så det är ju markant annorlunda. Det är just nu flera hundra procent dyrare elpriser i södra Sverige där vi inte har någon elproduktion, av politiska skäl.

Elförsörjningen har seglat upp som en av de viktigaste frågorna i valrörelsen och flera partier har presenterat förslag för att lindra hushållens ökande elpriser.

– Det är bara valfläsk. Det politikerna erbjuder är bara kortsiktiga lösningar för att lindra smärtan för de människor man har orsakat smärta. Politiken har ju skadat människor och erbjuder sedan plåster, det skulle vara mycket bättre om man inte skadade från början.

Spår mörk och tuff vinter

Han menar att ”ett land utan trygg elförsörjning i praktiken är ett U-land”.

– En industrination som Sverige, som haft ett perfekt elsystem och alla förutsättningar för att kunna genomföra en elektrifiering, borde aldrig hamnat i den här situationen.

”Vi är självklart oroliga, bland annat för den överhängande risken för blackouts.”

Sedan kriget bröt ut har begreppet ”Putinpriser” blivit återkommande i den svenska debatten, vilket innebär att Rysslands invasion av Ukraina drivit upp priserna på gas och i förlängningen de svenska elpriserna.

– Det går att skylla en del av prisökningarna på Rysslands krig i Ukraina. Men den största förklaringen är att man stängt ned sex kärnkraftsreaktorer i Sverige, bara på några år. Att man försöker skylla detta på Putin är lågt, man kan skylla mycket på honom och det förfärliga kriget. Men det är inte Putin som saboterat elsystemet, det har vi klarat av helt själva.

Ola Ringdahl ser nu framför sig att det kommer bli en mycket mörk och tuff vinter.

– Vi är självklart oroliga, bland annat för den överhängande risken för blackouts. Dessutom tror jag att vi kommer att se absurda priser, helt utan förvarning. Då har vi inget sätt att hantera det.

– Vi kan stänga ned produktionen, men det kostar enormt mycket pengar att göra det. Det går ju inte att säga till personalen ’nu har vi ingen el så ni får ingen lön’. Skulle det inträffa ett plötsligt elavbrott så innebär det skador på maskiner och utrustning.