KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Bild: Anders Wiklund/TT

Satsning på negativa utsläpp innebär ”enorm potential”

Ett exportvärde på minst 20 miljarder kronor per år och 28 000 jobb om året. Så stor är potentialen kring försäljning av negativa utsläpp, enligt en färsk rapport. Det är goda nyheter för den nya CCS-satsningen i Stockholm.

Stockholm Exergis bio-CCS-satsning blir världens första storskaliga anläggning för att suga ut koldioxid och bygga en marknad för så kallade negativa utsläpp (tekniker som på olika sätt kan fånga in koldioxid från atmosfären), skriver Tidningen Energi.

Staten satsar samtidigt 36 miljarder kronor fram till 2046 för att stödja den nya CCS-marknaden, som kan medföra stora exportintäkter och nya jobb, enligt en ny rapport av det danska konsultbolaget Implement Consulting. Bolaget har på uppdrag av Stockholm Exergi gjort en national­ekonomisk studie för möjligheterna för bio-CCS i Sverige.

Under senhösten 2021 meddelade EU-kommissionen att Stockholm Exergi valts ut att få stöd från EU:s innovationsfond, då projektet syftade till att dämpa effekterna av klimatförändringarna.

Hur mycket pengar det handlar om är inte offentliggjort, men det är sju projekt som i denna omgång ska dela på

Den slutliga siffran för hur mycket finansiellt stöd det handlar om är inte fastställd men sju olika projekt, varav Stockholm Exergi är ett, delar på 1,1 miljard euro, skriver tidningen.

– Stödet är en riskavlastning som gör att vi vågar gå fram i ett snabbare tempo än vi annars kunde ha gjort, säger Fabian Levihn, forskningschef på Stockholm Exergi.

Men en ännu viktigare del är den revisionsprocess som har gjorts av projektet menar Fabian Levihn.

– Vår affärsidé är att suga koldioxid ur atmosfären och sälja negativa utsläpp till kunder som inte kan bli av med sina sista utsläpp och där det ofta saknas alternativ, säger Fabian Lehvin som också slår fast att utlysningen i sig innebär ett större erkännande för projektet.

– Fonden har gjort en enorm granskning av vårt projekt, och att vi som ett av få bolag valts ut innebär en kvalitetsstämpel som är värt minst lika mycket som pengarna, säger Fabian Levihn.

Under 2022 förväntar man sig att förhandla klart med kunder, men Fabian Levihn säger samtidigt att alla företag som är intresserade av att köpa negativa utsläpp är välkomna att höra av sig direkt.

Tidningen Energi: Så kan Sverige ta täten inom bio-CCS