HOTEN MOT SKOGSBRUKET

Dråpslaget: Snart står skogsföretagare utan försörjning

Arvid Callans driver familjeföretaget Callans Trä. Bild: Anders Lövgren, Hasse Holmberg/Scanpix

Alla vilda fåglar i skogen ska fridlysas och skyddas enligt Skogsstyrelsen. Efter beskedet råder panik bland landets skogsföretagare. Många kan stå helt utan försörjning inom bara några veckor, varnar Lena Ek på skogsföretaget Södra. "Orimligt", säger familjeföretagaren Arvid Callans.

Nu skärps rutinerna för skogsägare som avverkar skog. Det beskedet kom nyligen från Skogsstyrelsen.

Bland annat innebär skärpningen att skogsägare är skyldiga att visa hänsyn till samtliga vilda fågelarter på individnivå eftersom alla vilda fåglar är fridlysta enligt artskyddsförordningen.

I pressmeddelandet från Skogsstyrelsen står det: ”Inför en avverkning är skogsägaren skyldig att skaffa den kunskap som behövs för att inte fridlysta arter ska påverkas på ett sätt som strider mot lagen”.

Oro i branschen

– Det här nya synsättet kommer att leda till samma typ av kris som vi har sett hos Cementa. Skogen är helt avgörande för att Sverige ska klara klimatomställningen, säger Paul Christensson, ordförande i LRF Skogsägarna och själv skogsägare.

Paul Christensson, ordförande i LRF Skogsägarna. Bild: Johanna Norin

Paul Christensson menar att det här är en övertolkning från Skogsstyrelsen.

– Att man ska göra stora utredningar för verksamhet som inte är tillståndspliktig rimmar inte med lagen, och det finns inga nya politiska beslut bakom detta.

”Fåglar finns överallt, så i praktiken innebär det att vi inte kan avverka någon skog i Sverige”

Att skogsägare nu är skyldiga att visa hänsyn till samtliga vilda fåglar på individnivå gör det nästintill omöjligt att avverka skog, menar Paul Christensson.

– Då kan du egentligen inte fälla ett enda träd. Hur ska man med säkerhet veta att en viss fågel aldrig sitter där?

Nu vill han se politiska åtgärder.

– Den här artskyddsförordningen är implementerad fel i Sverige. Vi behöver politiska åtgärder nu. I januariavtalet tillsattes en utredning om detta som aldrig levererade ordentligt. Regeringen måste gå in och förändra implementeringen nu innan det är för sent.

Dråpslag för familjeföretagare

De nya reglerna riskerar att slå extra hårt mot mindre skogsägare.

– Små aktörer råkar alltid illa ut när det ställs högre krav på det här sättet. Ju mindre areal desto mer kostnad per hektar. De stora bolagen har ekologer och utredare som inte de mindre aktörerna har råd med. Hälften av svensk skogsmark ägs av småägare och 60 procent av virket från svensk skog kommer från familjeägd skog.

Nu är Paul Christensson orolig över att skogsägarnas framtidstro påverkas.

– Det handlar om långsiktigt ägande som går i generationer. Det är mina barnbarn som kommer att skörda frukterna av det arbete som jag gör med skogen nu. Framtidstron är väldigt viktig för skogsägande. Om vi inte längre tror på det här får det enorma konsekvenser. Det kan inte vara politikens tanke att det ska gå till så här.

Linda Eriksson, skogsdirektör hos Skogsindustrierna. Bild: Björn Leijon

Linda Eriksson, skogsdirektör hos Skogsindustrierna, instämmer i kritiken.

– Man kan inte avverka om det finns en fågel. Fåglar finns överallt, så i praktiken innebär det att vi inte kan avverka någon skog i Sverige.

Problemen kring regelverket har belysts tidigare.

– Grundproblemet är att Sverige har överimplementerat direktiv från EU. Redan 2016 lyfte Skogsstyrelsen tillsammans med Naturvårdsverket den här problematiken, men det ledde ingen vart.

Borde vara lätt åtgärdat

Linda Eriksson menar att problemet kan vara lätt åtgärdat.

– Regeringen har möjlighet att ändra hur implementeringen i den svenska artskyddsförordningen ska se ut, det behöver inte gå upp till riksdagen.

Om inget görs kan läget bli allvarligt.

– Om inte regeringen gör förändringar kommer det att leda till stor osäkerhet hos skogsägarna som kommer att avstå från avverkning. Det skulle få stora konsekvenser för skogsnäringen. Industrin behöver löpande tillgång till virke.

Linda Eriksson hoppas på ett snabbt agerande.

– Landsbygdsministern inser att det här är viktigt. Men det är lätt att tiden bara går. Vi kommer att se konsekvenserna redan i vår om skogsägarna inte vågar avverka.

Lena Ek, ordförande för Södra skogsägarna och tidigare miljöminister. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Oron delas av Södras ordförande Lena Ek som menar att konsekvenserna i värsta fall bara är veckor bort.

– Om avverkningsanmälningar behandlas enligt Skogsstyrelsens intentioner kan familjeskogsbrukare, som följer gällande hållbarhetskrav, stå helt utan försörjning inom bara några veckor, säger hon till Industrinyheter.

– Det kan i sin tur innebära att sågverk, bioraffinaderier och entreprenörer tvingas stoppa sin verksamhet. Det skulle bland annat leda till att den gröna elen och gröna fjärrvärmen från Södra försvinner samt att det blir brist på nödvändiga produkter från skogen, som sanitetsprodukter och toalettpapper, fortsätter hon.

”Ohållbar situation”

Även de större aktörerna är kritiska till beskedet.

– Genom överimplementering av EU-direktiv och en ej sammanhållen svensk lagstiftning står vi inför en ohållbar situation för svenskt skogsbruk. De tolkningar som domstolarna gör kring dagens regler för artskydd leder till oerhört omfattande krav på inventeringar, säger Ola Kårén, skogsskötselchef på SCA.

”Vi riskerar att inte få avverka under stora delar av året, även i välskötta skogar”

Flera i branschen menar att reglerna kommer att leda till att det inte går att avverka skog under stora delar av året.

– Även om bolagen har egna ekologer finns det naturligtvis ingen som har koll på alla individer av alla förekommande fåglar i skogen. Och en stor del av det virke bolagen köper kommer från privata skogsägare. Vi riskerar att inte få avverka under stora delar av året, även i välskötta skogar där det finns vanligt förekommande fåglar.

Ola Kårén, skogsskötselchef på SCA. Bild: Pressbild

Den ökade regelbördan riskerar också att leda till längre handläggningstider, varnar Ola Kårén.

– Dessutom kommer en massiv byråkrati att byggas upp när rättssystemet svämmas över av avverkningsärenden. Avverkningsanmälan bollas mellan Skogsstyrelsen som tvingar markägarna till nästintill ändlösa inventeringar. Inventeringarna kan följas av avverkningsförbud eller beslut om hänsyn, säger han och fortsätter:

– Besluten, men även avverkningsanmälan, kan i sin tur överklagas och hamna i domstolarna. Allt detta kommer bli utdragna processer. Eftersom fåglar kan flyga och nya noggrannare inventeringar kan ha hittat även fridlysta växter kan Skogsstyrelsen på nytt behöva begära in inventeringsresultat.

Illavarslande

Arvid Callans som driver familjeföretaget Callans Trä utgår från att frågan hanteras på politisk nivå.

– Det är illavarslande vad man nu kommit fram till, säger Arvid Callans och fortsätter:

– När pendeln slår kraftigt fel, så slår den strax tillbaka. Skulle det bli så här som det nu beskrivs innebär det att all verksamhet i skogen måste begränsas till bara några månader varje år. Det skulle göra vår verksamhet väldigt mycket svårare, vi ser ju alla hur orimligt det är.

Arvid Callans har kontaktat sina lokala riksdagsledamöter.

– Jag har kontaktat de lokala representanterna i riksdagen, nu hoppas jag att alla riksdagens partier läser på och agerar.

Industrinyheterna: Södra: ”Skogsstyrelsen ställer orimliga krav på Sveriges familjeskogsbrukare”