ELKRISEN

Elkrisen sänker industrijätte – varselvåg väntar Sverige

Bild: Bild: Adam Ihse/TT, Klippans Bruk, pressbild

Rekordhöga elpriser har fått Klippans bruk att stänga ned pappersmaskiner och mängdvarsla personal. Nu varnar industrin för att detta bara är början. ”Politikerna har spelat med jobben”, säger Per Hidesten, vd på Industriarbetsgivarna, till TN.

Hösten 2021 varslade pappersbruket Klippan 24 av sina 75 anställda om uppsägning till följd av de höga elpriserna.

– Vi har verkligen känt av kostnadsökningarna och det har lett till att vi tvingats varsla för att försöka klara oss ur den här situationen, sa Olle Grundberg, vd och delägare, då till TN.

Sedan dess har elpriserna blivit ännu högre. Nu larmar bruket om att de nu tvingas stänga av en av två pappersmaskiner för att hålla nere elförbrukningen.

Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten är oroad över att fler företag kommer hamna i liknande situationer.

– Det är sannolikt att fler hamnar i samma sits. Det är en kostnadschock vi ser nu i elområde tre och fyra, säger Per Hidesten och fortsätter:

– Den svenska konkurrenskraften slås ut på grund av misskötsamhet. Vi har ett elförsörjningssystem som inte kan ge företagen rätt förutsättningar.

Per Hidesten hade velat se åtgärder långt tidigare.

– Vi har sagt i flera år att elsystemet måste tillhandahålla el när industrin behöver el och till konkurrenskraftiga priser. Nu ser vi en otrolig volatilitet i systemet. Industrin behöver långsiktiga spelregler och förutsägbarhet.

Per Hidesten konstaterar att företagen har svårt att förutse sina kostnader och planera för framtiden och att fler företag väntas varsla till följd av elpriserna.

– I och med att politikerna inte har tagit tag i problemen har man spelat med jobben. Vi kan inte fortsätta ha den här prisnivån.

Men det är inte bara jobben som i fara enligt Per Hidesten.

– Även investeringarna hotas när företagen inte kan planera. Industrin kan vara en viktig del i klimatomställningen, men då krävs stora investeringar, dagens elsystem försvårar den typen av investeringar.

Nu är förhoppningen att frågan om elsystemet lyfts under valåret.

– Den viktigaste frågan i valet är hur vi ska säkerställa att industrin har rätt förutsättningar för att behålla jobben i Sverige och att fler kan anställas i takt med den gröna omställningen. Då krävs ny elproduktion i södra Sverige och fungerande kraftledningar.