SVENSKA FORSKNINGEN

Familjeföretagandet får egen professur

Bild: Juliana Wiklund

Forskaren Mattias Nordqvist blir innehavare till en nyinstiftad professur i entreprenörskap och familjeföretagande på Handelshögskolan i Stockholm (HHS).

SEB sponsrar professuren som är tänkt att blir grunden för ett nytt forskningscentrum som ska forska om innovation och entreprenörskap, ägande och styrning, samt filantropi och så kallade påverkansinvesteringar.

Mattias Nordqvist har varit knuten till Handelshögskolan i Stockholm sedan 2019 och var innan dess bland annat chef för forskarutbildningen vid Jönköping International Business School (JIBS).

– Familjeföretag är den vanligast förekommande formen av företagsorganisation i världen. Detta är särskilt påtagligt i Sverige och våra nordiska grannländer, som är hemvist åt några av världens mest kända familjeägda varumärken. Men trots att dessa företag bidrar enormt till entreprenörskap, innovation och utvecklingen av samhället, är det tydligt att de förtjänar mer uppmärksamhet i den akademiska världen. Jag är därför väldigt glad över att Handelshögskolan, med stöd från SEB, nu etablerar ett nytt forskningscenter inom detta område, och är väldigt hedrad över att ha blivit tilldelad denna professur, säger Mattias Nordqvist i ett pressmeddelande

Pressmeddelande: Handelshögskolan inrättar professur i entreprenörskap och familjeföretagande