SVERIGES ENTREPRENÖRER

Kvinnor duvas i styrelsearbete i mentorsprogram

Bild: Pressbild

17 kvinnor har genomgått Styrelsekrafts mentorprogram för att de ska utveckla sitt styrelsearbete.

Ambitionen med mentorprogrammet, som drivs för kvinnor som vill ta nästa steg i sin styrelsekarriär, är att öka antalet kvinnor i bolagsstyrelser.

Under programmet fick de 17 kvinnorna chansen att lära sig av mentorer med lång styrelseerfarenhet och förkovra sig inom ekonomi, finansiering, säkerhet och hållbarhet.

– Det här har varit en unik möjlighet att få nya perspektiv kring styrelsearbete, både genom högkvalitativa seminarier med relevanta ämnen och löpande träffar med mentorer, säger en av deltagarna Cecilia Perlind i ett pressmeddelande.

Bakom mentorsprogrammet står nätverket Styrelsekraft som är en ideell organisation. Läs mer om Styrelsekrafts arbete på nätverkets hemsida.