SVERIGES ENTREPRENÖRER

Succéentreprenören: Så ska fler kvinnor få kapital

Bild: Pressbild

Entreprenören Christina Blomkvist vittnar om hur svårt det är som kvinna att få kapital till ett nystartat företag.

Christina Blomkvist har haft många järn i elden. Redan på högstadiet började hon programmera och har både utbildat sig till konsertorganisat och jurist.

Idag driver hon GreenCounsel, som säljer digital juridisk rådgivning som bland annat bygger på chattrobotar.

För MSN och Gazzine berättar Christina Blomkvist om hur svårt det har varit att få finansiärer på kroken till sin startup. Därför har hon varit tvungen att jobba på sida av för att få medel till sin satsning.

Hon menar att Almi och andra investerare har villkor som kan verkar vara objektiva, men som i praktiken missgynnar kvinnor.

– Kvinnor har ofta större ansvar för familjen och har nog ofta inte samma ekonomiska förutsättningar för att gå in med kapital i sitt bolag. De är dessutom ofta ensamma när de startar. Eftersom kvinnor har svårt att få finansiering (endast endast 1% av riskkapitalet går till bolag med kvinnliga grundare) så lär det vara ännu svårare att få finansiering från Almi eftersom kvinnorna ju inte har lika lätt att hitta matchande investering från annat håll, säger hon till MSN och Gazzine.

Kvinnor som driver företag tvingas hitta andra lösningar som att nyttja intäkter från konsultverksamhet vilket Christina Blomkvist menar ytterligare försvårar att få stöd.

MSN: "Det är inte acceptabelt att så lite ekonomiska resurser läggs på innovationer som kvinnor står bakom”