FÖRETAGANDE I PRAKTIKEN

Därför kan crowdfunding vara ett bättre alternativ

Bild: Henrik Montgomery/TT

Patriotiska, tålmodiga och generösa. Det är några utmärkande drag hos intressenter eller "välgörare" när ett företag skaffar finansiering via crowdfunding, visar en studie från Jönköping University.

Det växande fenomenet crowdfunding, eller gräsrots- eller folkfinansiering, kan vara ett tilltalande sätt att hitta finansiering utan att behöva genomgå rigorösa kreditkontroller och vara beroende av en bankchef.

Det är slutsatsen i en doktorsavhandling, skriven av Nadia Arshad, ekonomie doktor vid Jönköping International Business School, Jönköping University, där hon tittar på olika så kallade belöningsbaserade kampanjer crowdfunding-kampanjer i USA och Sverige.

Intressenterna är långt ifrån desamma. Det finns "shopparna" som bidrar med medel för att de önskar en ny produkt som inte finns på marknaden ännu. Det finns även välgörare och mecenater, som donerar medel av mer känslomässiga eller sociala skäl – för att hjälpa och stötta en vän, familjemedlem eller bara en annan entreprenör.

En fördel med intressenter är att de är mer toleranta med förseningar och andra hinder än till exempel en kund, så länge man kommunicerar det på ett transparent sätt.

Dessutom kan tenderar de att ge stora donationer inom ett bekant geografiskt område.

Receptet bakom en framgångsrik kampanj är inte bara att skapa medvetenhet om kampanjen och slutligen få pengar, framgångsfaktorn beror på hur du kan engagera intressenterna ta tid att rekommendera produkten och entreprenören bakom den, sprida budskapet och motivera andra att engagera sig.

Pressmeddelande: Därför bidrar man till crowdfunding

Avhanding: Backers’ crowdfunding journey – An engagement perspective