FÖRETAGANDE I PRAKTIKEN

Så gör du affärer i USA

WASHINGTON DC 2016-05-15 Högsta domstolen i USA (The Supreme Court of the United States) har sitt säte i Washington DC Foto Jonas Ekströmer / TT / kod 10030 Bild: Jonas Ekströmer/TT

Charlotta Brynger, expert på affärskultur, ger i Magasin T: tips på hur du tar dig an affärsklimatet och företagskulturen i USA.

  • Många amerikaner har aldrig varit utomlands, vilket är bra att vara medveten om, enligt Brynger, det ger sämre förståelse för kulturskillnader.
  • I amerikansk affärskultur är effektivitet och tydlighet viktigt.
  • Amerikanska organisationer är mer hierarkiska än de svenska. Beslut fattas högst upp i organisationen.
  • Amerikaner gillar inte kompromisser. ”En kompromiss är som en död fisk för dem”, säger Brynger till T:.
  • USA har en stark korruptionslagstiftning, vilket påverkar affärsrelationerna.

Charlotta Brynger är rådgivare i interkulturell kompetens vid CueMe.

T: "Som en konsekvens av detta kan förståelsen för kulturskillnader vara begränsad. Därför är det jätteviktigt att som svensk vara lite mer anpassningsbar och den med den största kulturella kompetensen”