DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Utrikeshandeln har inte hämtat sig än

Handeln med varor och tjänster har inte återhämtat sig ännu. Arkivbild. Bild: Adam Ihse/TT

Ekonomi (TT)

Sveriges utrikeshandel har påverkats av pandemin. För första kvartalet i år har bytesbalansen ett överskott på 78 miljarder kronor, en liten minskning jämfört med samma period i fjol, visar Kommerskollegiums rapport för första kvartalet i år.

Utrikeshandeln har inte riktigt hämtat sig efter pandemin. Varuexporten har fortsatt att minska något, och tjänstehandeln är fortfarande svag.

"Minskningen av varuexporten drevs huvudsakligen av varuområdet kemivaror, där bland annat läkemedel ingår. På importsidan drevs ökningen huvudsakligen av verkstadsvaror", skriver Hannes Jägerstedt, ekonomisk analytiker på Kommerskollegium, i ett pressmeddelande.