RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Ingen räntehöjning i sikte

STOCKHOLM 20210504Riksbankschefen Stefan Ingves inför tisdagens utfrågningar i Riksdagen.Foto: Anders Wiklund / TT kod 10040 Bild: Anders Wiklund/TT

Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad och håller fast vid prognosen att räntan ligger kvar på noll procent till åtminstone tredje kvartalet 2024.

– Mjukare än vad marknaden hade väntat, säger Nordeas chefsanalytiker Susanne Spector.

Ekonomin har tagit rejäl fart och inflationen likaså och Riksbanken bedömer att inflationen kommer att ligga över tvåprocentsmålet det närmaste året.

"Uppgången bedöms dock vara tillfällig och beror främst på att elpriserna stigit kraftigt. Den underliggande, mer trendmässiga, inflationen är lägre och det dröjer ytterligare ett par år innan KPIF-inflationen mer varaktigt ligger nära 2 procent", skriver Riksbanken.

Susanne Spector tycker att beskedet var oväntat mjukt och konstaterar att Riksbanken bedömer den stigande inflationen som tillfällig.

– De signalerar alltså ingen räntehöjning ens mot slutet av 2024, säger hon.

Något hon tycker Riksbankens borde göra med tanke på hur utvecklingen ser ut.

Samtidigt meddelas att Riksbanken avser att fortsätta köpa värdepapper under fjärde kvartalet enligt tidigare fattat beslut. Riksbanken skriver att prognosen gällande innehav av värdepapper kommer att vara ungefär oförändrad under 2022.

– Även där hade man kunnat tänka sig signaler om en nedtrappning längre fram, säger Spector.

Marknadsreaktionen var begränsad på räntebeskedet från Riksbanken, som låg i linje med förväntningarna.

Kronan är stabil mot euron och dollarn, medan räntan på den tvååriga svenska statsobligationen sjönk marginellt till minus 0,28 procent. Tioårsräntan ligger stabil på 0,28 procent.

Stockholmsbörsens återhämtning efter gårdagens kursfall tappade lite fart, men OMXS-index låg fortfarande på plus efter räntebeskedet.