DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Tjänstesektorn skålar för bättre tider

Högt tryck i tjänstenäringarna. Arkivbild. Bild: FREDRIK SANDBERG/TT

Ekonomi (TT)

Trycket i tjänstesektorn ökar ytterligare. Inköpschefsindex för tjänstenäringarna steg i september till den näst högsta nivån någonsin hittills, 69,6, upp från 65,1 i augusti.

"Expansionen i tjänstesektorn fortsätter med hög fart, vilket också har bidragit till ett ökat nyanställningsbehov även om stigande insatsvarupriser och längre leveranstider på sikt kan bli hämmande på tillväxten", skriver Jörgen Kennemar, ekonom på Swedbank och ansvarig för analysen av inköpschefsindex.

Ett index över 50 anses tyda på tillväxt. Indexet fungerar som en slags temperaturmätare för konjunkturen.

Det samlade indexet för både tillverkningsindustrin och tjänstesektorn steg från 63,7 i augusti till 68,2 i september, också det den näst högsta nivån i indexets historia.

Beskedet välkomnas av Almegas chefekonom Patrick Joyce.

– Utvecklingen är mycket stark och orderingången har tagit ny fart efter en viss avmattning under sommaren. Det är också glädjande att jobben ökar i allt fler tjänstebranscher, säger han i ett pressmeddelande.

Men han är orolig över de stigande priserna på insatsvaror och de ökande levaranstiderna.

– Leveransstörningarna som drabbat i industrin ser ut att ha spritt sig till delar av tjänstesektorn. Bristen på arbetskraft blir också allt mer tydlig inom fler tjänstebranscher. Det kan bromsa uppgången på längre sikt, säger Patrick Joyce.