DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Svensk BNP-tillväxt pausar

Konjunkturinstitutet presenterar ny barometer och ny prognos för svensk ekonomi. Arkivbild. Bild: Anders Wiklund/TT

Ekonomi (TT)

Återhämtningen i ekonomin pausar. Men när pandemins verkningar ebbar ut spås svensk tillväxt ta fart andra halvåret 2022 igen, enligt Konjunkturinstitutets (KI) nya prognos.

Svensk BNP (bruttonationalprodukt) spås öka med 3,4 procent nästa år. Det är en nedskrivning från septemberprognosen på 3,9 procent. I stället bedöms tillväxttakten bli högre 2023, 2,1 procent mot den förra prognosen på 1,4 procent.

Inflationen väntas landa på i genomsnitt 2,8 procent 2022, för att sjunka tillbaka till 1,4 året därpå, enligt KI.

"När smittvågen ebbar ut under våren börjar ekonomin växa snabbare igen och under den andra halvan av året inleds en period med mild högkonjunktur. Förstärkningen på arbetsmarknaden släpar dock efter", skriver KI.

Nuläget i ekonomin pekar dock på att industrin fortsätter att gå på högvarv. Hushållens syn på ekonomin går däremot ner, visar KI månatliga mätning.

Den samlade barometerindikatorn backade något i december, till 117,1 från 117,6 i november. Tillverkningsindustrin än den enda sektorn som inte backar. Indikatorn är kvar på en historiskt mycket hög nivå och läget är fortsatt betydligt starkare än normalt, skriver KI.

Det är framför allt industriföretagens syn på orderstockarna som bidrar till uppgången.

Läget i detaljhandeln är sämre, den så kallade konfidensindikatorn backade med 4,8 enheter, men pekar trots det på ett fortsatt betydligt starkare läge än normalt.

Hushållens konfidensindikator föll ytterligare något i december och pekar därmed på ett något svagare stämningsläge än normalt, enligt KI.